logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Právní předpisy

Publikováno 19.7.2017

Výčet nejdůležitějších právních předpisů, které se vztahují na krizové situace.

Bezpečnost státu

110/1998
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

Integrovaný záchranný systém

239/2000
Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

328/2001
Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

380/2002
Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

Krizové řízení

240/2000
Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

Hospodářská opatření pro krizové stavy

241/2000
Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

498/2000
Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

Obrana

222/1999
Zákon o zajišťování obrany České republiky

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019