logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Správní úřady

Publikováno 19.7.2017

Celní úřad Přerov

Tržní 5
750 00 Přerov
+420 581 706 211
Celní správa ČR: www.celnisprava.cz  
Celní úřad Přerov   

Český statistický úřad Olomouc

Wellnerova 5
779 11 Olomouc
Tel: 585 731 514, 585 731 500, fax: 585 411 320
https://www.czso.cz/csu/xm 

Finanční úřad Hranice

Nádražní 332
753 01 Hranice
+420 581 656 111
podatelna@hra.os.ds.mfcr.cz  
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/3102  

Katastrální pracoviště Hranice

Čechova 183
75301 Hranice
+420 581 658 015
kp.hranice@cuzk.cz  
http://www.cuzk.cz/  

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Vejdovského 2a/1148
77200 Olomouc
+420 585 552 111
ku.proolomokraj@cuzk.cz  
www.cuzk.cz/  

Kontakty na úřady státní správy celé ČR

www.statnisprava.cz/  

Krajská hygienická stanice - územní pracoviště Přerov

Dvořákova 75
750 11 Přerov
+420 581 283 111
podatelna@pr.khsolc.cz  
http://www.khsolc.cz/  

Krajská veterinární správa - inspektorát Přerov

Bayerova 3
750 02 Přerov
+420 581 209 608
insp.prerov.kvsm@svscr.cz  
https://www.svscr.cz/  

Krajský úřad Olomouckého kraje

Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
+420 585 508 11
posta@kr-olomoucky.cz  
http://www.kr-olomoucky.cz/  

Okresní soud Přerov

Smetanova 2
750 11 Přerov
+420 581 279 111
posta@osoud.pre.justice.cz  
http://portal.justice.cz/  

Okresní správa sociálního zabezpečení Přerov

 Bayerova 732/1
750 11 Přerov 2
+420 581 277 111
posta.pr@cssz.cz  
http://www.cssz.cz/  

Okresní státní zastupitelství Přerov

Smetanova 2
751 52 Přerov
+420 581 202 954
podatelna@osz.pre.justice.cz  
http://portal.justice.cz/  

Policie ČR  - Územní odbor Přerov

U Výstaviště 18,
750 02 Přerov
telefon : 974 778 299 fax : 581 218 362
http://www.policie.cz/clanek/uzemni-odbor-prerov.aspx
e-mail : srorpr@mvcr.cz

Portál veřejné správy ČR

návody na řešení různých životních situací
http://www.portal.gov.cz/  

Státní okresní archiv Přerov

ulice Sokolů 1
750 02 Přerov VIII - Henčlov
+420 581 205 024
podatelna@pr.archives.cz  
http://www.archives.cz/zao/prerov/index.php

Úřad práce v Přerově - dislokované pracoviště Hranice

Purgešova č.p. 1399/6
753 01 Hranice 1
+420 581 603 566
pavel.remen@pr.mpsv.cz  
http://portal.mpsv.cz/sz/local/pr_info/sz/?nidentdip=154001  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - odloučené pracoviště Přerov

Bajákova 16
750 02 Přerov
+420 581 250 630
miroslav.halatin@uzsvm.cz  
http://www.uzsvm.cz/ 

Všeobecná zdravotní pojišťovna - Hranice

Purgešova 6
753 01 Hranice
+420 581 606 885
http://www.vzp.cz/  

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies