logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

V participativním rozpočtu 2022 jste vybrali horolezeckou stěnu

Publikováno 1.12.2022

V hlasování, který z návrhů občanů by se měl příští rok dělat v rámci participativního rozpočtu nakonec vyhrál návrh č.  2 – Venkovní lezecká stěna u Plovárny. Získal 205  hlasů z celkových 703, tedy 29  % všech hlasů. Na druhém místě byl návrh č. 3 Chodník ve sportovním areálu Valšovice, který dostal 163 hlasů – 23 %. Pomyslný bronzový stupínek obsadilo hřiště na discgolf s 124 hlasy (18 %) . Návrh na Vodní dětské hřiště u letního kina přesvědčil 106  respondentů (15 %), oprava chodníku ve Dvořákově stromořadí  76 ( 11 %) a lavička V. Havla  u zámku 29 hlasujících (4%). Všem za jejich hlasy děkujeme.

Hlasovalo celkem 703  respondentů s téměř vyrovnaným poměrem mužů a žen.  (346 mužů a 325 žen, 5 procent   hlasujících tento údaj nezadalo) Nejvíce hlasujících bylo ve věkové kategorii 31 – 45 let (40 %) téměř čtvrtina (24 %) ve věku 46 – 60 let a 15 % ve věku 18 – 30 let. 11 % bylo starších 60let, 5 % do 18 let a zbylá 4 % věk nezadali.

Vítězný projekt bude realizován příští rok.

Po dvouleté kovidové pauze měli občasné opět možnost podat návrhy v rámci participativního rozpočtu. Od 2. května byla vyhlášena výzva pro občany, aby do 30. září 2022 navrhli vhodné projekty. Letos bylo podáno 9 návrhů, všechny byly předloženy v řádném termínu. Jeden návrh byl ale stažen předkladatelem již v průběhu podávání návrhů.  Z osmi návrhů jeden (č. 4 - multifunkční hřiště u viaduktů) nesplňuje výši nákladů do 1 milionu korun. Také návrh č. 7 – rekonstrukce části ulic Mlýnský příkop, Plynárenská by tuto hranici překročil, Navíc má v této lokalitě příští rok dojít k výměně kabelů (ČEZ, Vodafone), což znamená, že případná oprava těchto ulic má smysl až po provedení výkopových prací.  Proto oba zmíněné návrhy nebyly začleněny do internetového hlasování, do kterého tak putovalo šest návrhů. Jednotlivé návrhy Vám nyní krátce představíme, tak, jak je prezentovali předkladatelé.

Ačkoliv v hlasování mohl uspět jen jeden, všechny návrhy, včetně těch vyřazených jsou velmi podnětné a město se jimi bude dále zabývat i mimo rámec participativního rozpočtu.

Návrhy participativního rozpočtu pro internetové hlasování

1. Oprava chodníku do lázní v Dvořákově stromořadí

2. Venkovní lezecká stěna u Plovárny

3. Valšovice - chodník ve sportovním areálu

4. Hřiště na discgolf

5. Lavička Václava Havla severně od zámku

6. Vodní dětské hřiště u letního kina

Návrh č. 1 Oprava chodníku do lázní v Dvořákově stromořadí

Dlážděný chodník do Lázní Teplice nad Bečvou v Dvořákově stromořadí je v havarijním stavu. Jde o nejpoužívanější pěší komunikaci mezi parkem v Hranicích a kolonádou v Teplicích nad Bečvou.  Stávající stav chodníku ohrožuje bezpečnost a zdraví chodců. Chodník je přitom celoročně využíván rodiči s kočárky a dětmi, nebo invalidními občany na vozíčcích, seniory, mládeží i lázeňskými hosty k procházkám nebo výletům do Hranic.

Stávající dlážděný chodník by měl být rozebrán a předlážděn buď s využitím přibližně 70 % původních dlaždic nebo zámkovou dlažbou. Předpokládaný rozpočet dosahuje 996 tisíc korun.

 

Návrh č.  2 Venkovní lezecká stěna u Plovárny

Děti mají zájem o lezení a mnohdy nemají šanci samy si zajet lézt na skály, proto by bylo dobré, kdyby jim bylo umožněno venkovní lezení v dostupné vzdálenosti od centra.  V rámci projektu Sportovní areál Žáčkova se o tomto záměru diskutovalo.  Venkovní lezecká stěna je sezónní záležitost, stejně jako například beachvolejbalové hřiště), což ale nijak nesnižuje její atraktivitu. Za dobrého počasí ji lze využívat prakticky celoročně.  Pokud by byla umístěna na veřejně přístupném místě, například právě v okolí Plovárny, není potřeba se bavit o otevíracích hodinách. Využijí ji místní lezci k tréninku i zájemci o lezení. Využití sportoviště by bylo na vlastní nebezpečí, stejně jako každé jiné volně přístupné hřiště.

Vybudování venkovní lezecké stěny by mohlo rozšířit celkový zájem o tuto aktivitu a díky tomu podnítit i diskusi o možnostech stavby vnitřní lezecké stěny.  

Celkově lze počítat s náklady 3000 Kč na m2 lezecké stěny, to znamená, že za milion korun by šlo teoreticky postavit 330 m2 lezecké stěny.  Jde však o variabilní stěny, takže lze například postavit stěnu o výšce 15 m a šířce 20 m.  Důležité ale je myslet na části stěny, které jsou převislé, kolmé či mírně pozitivně nebo negativně ukloněny, aby stěna byla atraktivní pro všechny skupiny lezců.  Na úkor převislosti lze snížit výšku tak, aby se stěna mohla realizovat v částce do 1 milionu korun.

Návrh č. 3 - Valšovice chodník ve sportovním areálu

Ve sportovním areálu ve Valšovicích byl  při jeho vzniku  vybudován chodník   pro spojení budov a sportovišť. Byly použity cementotřískové desky (sponzorsky), které již  dosloužily a staly se  přímo nebezpečnými.  Jsou prohnuté , popraskané a hlavně po dešti velmi kluzké.  Návrh  směřuje k jejich výměně za zámkovou dlažbu  nebo protiskluzné  dlaždice. Realizace tohoto návrhu přispěje  hlavně ke zvýšení bezpečnosti  všech návštěvníků areálu, jak dětí, tak i dospělých. Množí se totiž případy zakopnutí a podklouznutí. Areál je využíván  od jara do podzimu a návštěvnost individuálních a sportovních akcí stále stoupá. I po estetické stránce by nový chodník areálu určitě slušel.

Jedná se přibližně o 100 m2 chodníku, délka je 100 metrů , šířka  1 metr., která je dostatečná  i pro handicapované lidi na invalidním vozíku. Odhad ceny, konzultované s odborem rozvoje a investic je asi 3000 Kč za 1 metr chodníku, . Celkový rozpočet by tedy měl být 300 tisíc korun.

 

Návrh č. 4 - Hřiště na discgolf

Jde o rozšíření volnočasových aktivit v Hranicích. Discgolf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem.  Vznikl v 70. letech v USA a od té doby si získává stále více příznivců po celém světě.  Cíl hry je podobný, jako v klasickém golfu, projít vytyčenou trasu s co nejmenším počtem hodů diskem. Jen jamku nahrazuje speciální koš. Trasu tvoří 9,12,15 nebo 18 „jamek“.  Průměrná délka jamky bývá 50 – 150 metrů a hráč by jí běžně měl dosáhnout třemi hody. Vítězí ten, kdo má nejnižší počet hodů. Discgolf je aktivita, vhodná pro každého. Je to ideální sport na nedělní odpoledne pro celou rodinu. Spojuje generace i různé sociální skupiny, bez problémů jej mohou hrát jak malé děti, tak i jejich prarodiče. Celková kapacita devítijamkového hřiště je až 45 hráčů. Jako rekreační sport v sobě discgolf spojuje pobyt v přírodě s fyzickou i psychickou aktivitou. Přitom není příliš fyzicky náročný. Není ani časově náročný, jedno kolo na devítijamkovém hřišti obvykle zabere 30 – 60  minut. Není náročný ani finančně, pro začátek stačí jeden disk za 250 až 300 korun. Je tu i možnost seberealizace - pod hlavičkou České discgolfové asociace se ročně uskuteční přes 100 turnajů. Discgolf je možné hrát prakticky celoročně. 

V Hranicích je discgolfové hřiště možné vybudovat na více místech, například v budoucnu u Sportovního areálu Žáčkova, nejvhodnější je ale lokalita   v ulici Skalní v území mezi Račím potokem a železniční tratí. Jde o členitý terén se soliterní zelení a keři, dobře dostupný a v blízkosti centra města. Pozemky jsou ve vlastnictví města, Šlo by navíc o revitalizaci  eudržované plochy a zatraktivnění území. Došlo by k vytvoření nové menší rekreační sportovní a oddychové zóny pro stávající i připravovanou zástavbu v této lokalitě. Standardní cenová nabídka na devítijamkové hřiště se pohybuje okolo 400 tisíc korun včetně DPH. V prostorách Skalní ulice by bylo dobré doplnit hřiště o parkově upravené pěšiny pro vycházky, běh a pejskaře, umístit lavičky a odpadové koše tak, aby nebyla překročena částka 1 milionu korun.

 

Návrh č. 5 – Lavička Václava Havla

Lavička Václava Havla již byla instalována v řadě českých, ale i zahraničních měst. Její podoba je ustálená. Tvoří ji dvě křesla spojená s kruhovým stolkem s otvorem pro strom.   Má připomínat odkaz prvního českého prezidenta Václava Havla že základem  lidské společnosti je demokracie, založená na  vzájemném porozumění a toleranci.  Slouží k odpočinku a debatě bez ohledu na roční dobu a bez omezení času. V Hranicích je její umístění navrženo na prostranství mezi zámkem a Zámeckým hotelem. 

Lavička samotná je vyrobena z patinované mosazi a na sedáky, opěradla a stůl je použito exotické dřevo, které je doporučeno pravidelně ošetřovat. Po obvodu stolu je český a anglický citát V. Havla „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. Součástí jsou čtyři ručně foukané skleněné ozdoby.

Rozpočet návrhu se bude pohybovat mezi 300 - 350 tisíci korun bez DPH, tedy 484 - 544 tisíc korun včetně DPH.

 

Návrh č. 6 – Vodní dětské hřiště

Voda je jeden z přírodních živlů, který je pro děti velice lákavý. Proto se v poslední době objevuje i na dětských hřištích. Již několik let navíc bývá v letních měsících nejen v Hranicích úmorné vedro.  Kdy jindy, než v létě by měla být dětská hřiště nejnavštěvovanější. Bohužel však tomu tak není, právě kvůli vedru a jejich umístění ve většině případů na slunných místech s téměř žádným zastíněním.

Variantou, jak tento problém vyřešit, by mohla být realizace vodního hřiště, kde by se děti mohly v letních měsících zchladit, ale i něco nového se díky vodním prvkům, naučit. Hřiště mohou totiž využít nejen rodiny s dětmi, ale také školky nebo školy nejen pro hru, ale i pro výuku některých fyzikálních zákonů. Hřiště se dá postupně rozšiřovat. V okolí jsou vodní dětská hřiště například ve Valašském Meziříčí, Litovli nebo Jeseníku. Pro realizaci hřiště je navržena část plochy u Letního kina.

Rozpočet dosahuje výše 1 milionu korun.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies