logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 14. prosince 2017

Publikováno 7.12.2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 14. prosince od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Přílohy ke stažení

01 - pozvánka prosinec 2017 (183,52 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (241,45 KB)

03 - postoupení pohledávky k bytu (187,38 KB)

04 - rozpočtová opatření (180,77 KB)

05 - vypořádání připomínek z listopadového zastupitelstva (181,65 KB)

06 - návrh rozpočtu na rok 2018 (509,59 KB)

06 - návrh rozpočtu na rok 2018 - příloha Návrh rozpočtu (396,80 KB)

07 - podání žádosti o dotaci - pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší (176,75 KB)

08 - podání žádosti o dotaci - rekonstrukce prostor ZŠ Drahotuše pro polytechnické vzdělávání (177,43 KB)

09 - podání žádosti o dotaci - cyklostezka Bečva (175,63 KB)

10 - OZV č. 5-2017 o místním poplatku za komunální odpad (217,32 KB)

11 - aktualizace Grantového programu a Zásad pro poskytování příspěvku z rozpočtu města (1 010,96 KB)

12 - žádost o dotaci - TJ Cement Hranice (1 189,57 KB)

13 - žádost Ekoltes Hranice a.s. o prodloužení termínu vyúčtování příspěvku na osvětlení (180,19 KB)

14 - finanční záležitosti Domova seniorů (185,19 KB)

15 - prodej části pozemku - k. ú. Drahotuše (2 667,33 KB)

16 - prodej části pozemku (397,91 KB)

17 - prodej části pozemku - k.ú. Velká (753,42 KB)

18 - výkup části pozemku (611,69 KB)

19 - výkup id. poloviny pozemku - k.ú Drahotuše (1 257,66 KB)

20 - směna pozemků (1 679,71 KB)

21 - směna pozemků - VLS.s.p. (1 054,89 KB)

22 - smlouva o budoucí darovací smlouvě (714,14 KB)

23 - informace - SMART CITY (194,30 KB)

24 - zásobník aktivit v oblasti cestovního ruchu do r. 2020 (1 031,49 KB)

25 - termíny zasedání zastupitelstva a schůzí rady města (172,60 KB)

26 - záznam z kontroly kontrolního výboru (540,69 KB)

27 - směrnice - projektové řízení (180,42 KB)

28 - personální záležitosti - zastupitelstvo města (690,24 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies