logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Členové ZM a RM, pravomoci ZM

Zastupitelstvo města 2018 - 2022

Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.)

Starosta  a místostarostové města

jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.

Starosta města: Jiří Kudláček (Naše krásné Hranice)
1.místostarosta:  PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000)
2.  místostarosta: Daniel Vitonský (ANO 2011)

Rada města

Je tvořena starostou města, místostarosty města a čtyřmi dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

Jiří Kudláček (ODA)                                    starosta@mesto-hranice.cz
PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000)     1.mistostarosta@mesto-hranice.cz 
Daniel Vitonský (ANO 2011)                       2.mistostarosta@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara (KSČM)                      sumara@seznam.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011)            reditelka@ddhranice.cz 
Karla Vlasáková (ODS)                               starastrelnice@email.cz
Mgr. Karel Machyl (Hranice pro život)

Zastupitelstvo města Hranic  - 23 členů
Rada města Hranic                 -   7 členů

zastupitel strana mail
Mgr. Ivo Lesák Otevřená radnice lesakivo@volny.cz
MUDr. Ctirad Polášek Otevřená radnice  
Mgr. Zdeněk Jemelík Otevřená radnice  
Ing. Robert Selzer Otevřená radnice  
Daniel Vitonský ANO 2011 2.mistostarosta@mesto-hranice.cz
Miroslav Raindl ANO 2011 mirar@email.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová ANO 2011 reditelka@ddhranice.cz
Mgr. Blanka Šturalová ANO 2011  
Jiří Kudláček NAŠE KRÁSNÉ HRANICE starosta@mesto-hranice.cz
Mgr. Hana Čamborová NAŠE KRÁSNÉ HRANICE camborova@szs-hranice.cz
PhDr. Radovan Langer NAŠE KRÁSNÉ HRANICE  
Mgr. Jiří Lysák NAŠE KRÁSNÉ HRANICE lysak.jiri@seznam.cz
Mgr. Marek Nádvorník Hranice pro život marek.nadvornik@seznam.cz
Mgr. Jiří Horký Hranice pro život  
Mgr. Karel Machyl Hranice pro život  
PhDr. Vladimír Juračka Hranice 2000 1.mistostarosta@mesto-hranice.cz
Bc. Vlasta Zapatová Hranice 2000  
MUDr. Jana Švarcová Hranice 2000 svarcova.j@seznam.cz
Mgr. Miroslav Raindl KSČM miroslav.raindl@seznam.cz
MUDr. Ivan Sumara KSČM sumara@seznam.cz
Ing. Jiří Haša KDU-ČSL jhasa@cement.cz
Karla Vlasáková ODS s podporou Svobodných starastrelnice@email.cz
Pavel Petr SPD pavel.petr@seznam.cz

Další podrobnosti a výsledky voleb, nejen v ostatních obcích na Hranicku, ale v celé zemi, se dozvíte na www.volby.cz

 

 

Zastupitelstvo města 2014 - 2018

Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.).

Starosta  a místostarosta města

jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.

Starosta města: Jiří Kudláček (Volba OK)

Neuvolněný místostarosta:  Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)

Rada města

Je tvořena starostou města, místostarostou města a pěti dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

Jiří Kudláček (ODA)                                    starosta@mesto-hranice.cz
Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)             mistostarosta@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara
(KSČM)                      sumara@seznam.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011)           reditelka@ddhranice.cz 
Ing. Robert Selzer (Otevřená radnice)        robert.selzer@ssi-schaefer.cz           
MUDr. Ctirad Polášek (Otevřená radnice)  cpolasek@seznam.cz
Ing. Jiří Haša (KDU-ČSL)                              jhasa@cement.cz

Zastupitelstvo města Hranic  - 23 členů
Rada města Hranic                 -   7 členů

zastupitelé
zastupitel strana kontakt
Mgr. Pavla Tvrdoňová ANO 2011 reditelka@ddhranice.cz
Mgr. Blanka Šturalová ANO 2011 blanka.sturalova@seznam.cz
Mgr. Bronislav Ludmila Volba OK  Bronislav.L.@seznam.cz
Jiří Kudláček ODA starosta@mesto-hranice.cz
Lenka Bernkopfová ANO 2011  
MUDr. Jana Švarcová Hranice 2000  
PhDr. Vladimír Juračka Hranice 2000  vjuracka@seznam.cz
Bc. Vlasta Zapatová Hranice 2000 vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz
Mgr. Hana Čamborová Hranice 2000 camborova@szs-hranice.cz
Jan Liedermann ČSSD  
Bc. Lenka Kopřivová ČSSD lenkakopriv@seznam.cz
Ing Vojtěch Zima ČSSD vzima@sigmapumpy.com
Josef Úlehla ČSSD julehla@mesto-hranice.cz
MUDr. Ctirad Polášek Otevřená radnice cpolasek@seznam.cz
Mgr. Ivo Lesák Otevřená radnice lesakivo@volny.cz
Dušan Randýsek Otevřená radnice drandysek@seznam.cz
Ing. Robert Selzer Otevřená radnice robert.selzer@ssi-schaefer.cz
Mgr. Miroslav Raindl KSČM mraindl@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara KSČM sumara@seznam.cz
Jarmila Žurmanová KSČM zurmanovajarka@seznam.cz
Ing. Jiří Haša KDU-ČSL jhasa@cement.cz
Ing. Jindřich Těšík KDU-ČSL jindrich.tesik@cement.cz
Karla Vlasáková ODS kvlasakova@mesto-hranice.cz

Radka Ondriášová rezignovala dne 29.5. 2015  na funkci zastupitele města Hranic. V zastupitelstvu ji nahradil  kandidát ČSSD Jan Liedermann.

Přílohy ke stažení

Jednací řád Zastupitelstva města Hranic (246,19 KB)

Pravomoci zastupitelstva města

Pravomoci zastupitelstva města vyplývají ze Zákona o obcích (128/2000 Sb.) zejména z Hlavy IV. Dílu 2 - Pravomoc zastupitelstva obce.

více... | Publikováno 29.6.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021