logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Členové ZM a RM, pravomoci ZM

Zastupitelstvo města 2018 - 2022

Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.)

Starosta  a místostarostové města

jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.

Starosta města: Jiří Kudláček (Naše krásné Hranice)
1.místostarosta:  PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000)
2.  místostarosta: Daniel Vitonský (ANO 2011)

Rada města

Je tvořena starostou města, místostarosty města a čtyřmi dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

Jiří Kudláček (ODA)                                    starosta@mesto-hranice.cz
PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000)
Daniel Vitonský (ANO 2011)           
MUDr. Ivan Sumara (KSČM)                      sumara@seznam.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011)           reditelka@ddhranice.cz 
Karla Vlasáková (ODS)                 
Mgr. Karel Machyl (Hranice pro život)

Zastupitelstvo města Hranic  - 23 členů
Rada města Hranic                 -   7 členů

zastupitel strana
Mgr. Ivo Lesák Otevřená radnice
MUDr. Ctirad Polášek Otevřená radnice
Mgr. Zdeněk Jemelík Otevřená radnice
Ing. Robert Selzer Otevřená radnice
Daniel Vitonský ANO 2011
Miroslav Raindl ANO 2011
Mgr. Pavla Tvrdoňová ANO 2011
Mgr. Blanka Šturalová ANO 2011
Jiří Kudláček NAŠE KRÁSNÉ HRANICE
Mgr. Hana Čamborová NAŠE KRÁSNÉ HRANICE
PhDr. Radovan Langer NAŠE KRÁSNÉ HRANICE
Mgr. Jiří Lysák NAŠE KRÁSNÉ HRANICE
Mgr. Marek Nádvorník Hranice pro život
Mgr. Jiří Horký Hranice pro život
Mgr. Karel Machyl Hranice pro život
PhDr. Vladimír Juračka Hranice 2000
Bc. Vlasta Zapatová Hranice 2000
MUDr. Jana Švarcová Hranice 2000
Mgr. Miroslav Raindl KSČM
MUDr. Ivan Sumara KSČM
Ing. Jiří Haša KDU-ČSL
Karla Vlasáková ODS s podporou Svobodných
Pavel Petr SPD

Další podrobnosti a výsledky voleb, nejen v ostatních obcích na Hranicku, ale v celé zemi, se dozvíte na www.volby.cz

Zastupitelstvo města 2014 - 2018

Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.).

Starosta  a místostarosta města

jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.

Starosta města: Jiří Kudláček (Volba OK)

Neuvolněný místostarosta:  Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)

Rada města

Je tvořena starostou města, místostarostou města a pěti dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

Jiří Kudláček (ODA)                                    starosta@mesto-hranice.cz
Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)             mistostarosta@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara
(KSČM)                      sumara@seznam.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011)           reditelka@ddhranice.cz 
Ing. Robert Selzer (Otevřená radnice)        robert.selzer@ssi-schaefer.cz           
MUDr. Ctirad Polášek (Otevřená radnice)  cpolasek@seznam.cz
Ing. Jiří Haša (KDU-ČSL)                              jhasa@cement.cz

Zastupitelstvo města Hranic  - 23 členů
Rada města Hranic                 -   7 členů

zastupitelé
zastupitel strana kontakt
Mgr. Pavla Tvrdoňová ANO 2011 reditelka@ddhranice.cz
Mgr. Blanka Šturalová ANO 2011 blanka.sturalova@seznam.cz
Mgr. Bronislav Ludmila Volba OK  Bronislav.L.@seznam.cz
Jiří Kudláček ODA starosta@mesto-hranice.cz
Lenka Bernkopfová ANO 2011  
MUDr. Jana Švarcová Hranice 2000  
PhDr. Vladimír Juračka Hranice 2000  vjuracka@seznam.cz
Bc. Vlasta Zapatová Hranice 2000 vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz
Mgr. Hana Čamborová Hranice 2000 camborova@szs-hranice.cz
Jan Liedermann ČSSD  
Bc. Lenka Kopřivová ČSSD lenkakopriv@seznam.cz
Ing Vojtěch Zima ČSSD vzima@sigmapumpy.com
Josef Úlehla ČSSD julehla@mesto-hranice.cz
MUDr. Ctirad Polášek Otevřená radnice cpolasek@seznam.cz
Mgr. Ivo Lesák Otevřená radnice lesakivo@volny.cz
Dušan Randýsek Otevřená radnice drandysek@seznam.cz
Ing. Robert Selzer Otevřená radnice robert.selzer@ssi-schaefer.cz
Mgr. Miroslav Raindl KSČM mraindl@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara KSČM sumara@seznam.cz
Jarmila Žurmanová KSČM zurmanovajarka@seznam.cz
Ing. Jiří Haša KDU-ČSL jhasa@cement.cz
Ing. Jindřich Těšík KDU-ČSL jindrich.tesik@cement.cz
Karla Vlasáková ODS kvlasakova@mesto-hranice.cz

Radka Ondriášová rezignovala dne 29.5. 2015  na funkci zastupitele města Hranic. V zastupitelstvu ji nahradil  kandidát ČSSD Jan Liedermann.

Přílohy ke stažení

Jednací řád Zastupitelstva města Hranic (208,20 KB)

Pravomoci zastupitelstva města

Pravomoci zastupitelstva města vyplývají ze Zákona o obcích (128/2000 Sb.) zejména z Hlavy IV. Dílu 2 - Pravomoc zastupitelstva obce.

více... | Publikováno 29.6.2017

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018