logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Členové ZM a RM, pravomoci ZM

Zastupitelstvo města 2022 - 2026

Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.)

Starosta  a místostarosta města

jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.

Starosta města:            Ing. Daniel Vitonský (ANO 2011)
Místostarosta města:  Mgr. Karel Machyl  (Hranice pro život)

Rada města

Je tvořena starostou města, místostarostou města a pěti dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

Složení:

Ing. Daniel Vitonský (ANO 2011)
Mgr. Karel Machyl (Hranice pro život)
Mgr. Pavla Tvrdoňová ( ANO 2011)
Miroslav Raindl (ANO 2011)
Ing. Bc. Vladimír Vyplelík (Hranice pro život),
Ing. František Polách (PRO Hranice)
Radek Průcha (ODS)

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města Hranic má 23 členů.

01 Ing. Daniel Vitonský ANO 2011
02 Mgr. Pavla Tvrdoňová ANO 2011
03 Mgr. Blanka Šturalová ANO 2011
04 Miroslav Raindl  ANO 2011
05 Rostislav Plachý ANO 2011
06 Ing. Adolf Pytela ANO 2011
07 Bc. Pavlína Chmelařová ANO 2011
08 MUDr. Ivo Mazík ANO 2011
09 MSc. Martin Malášek SPD
10 Lenka Rabelová SPD
11 Bc. Vlastimil Mikšík SPD
12 Mgr. Jiří Horký Hranice pro život
13 Mgr. Karel Machyl Hranice pro život
14 Ing. Bc. Vladimír Vyplelík Hranice pro život
15 Mgr. Jiří Lysák Naše krásné Hranice
16 Jiří Kudláček Naše krásné Hranice
17 Mgr. Hana Čamborová Naše krásné Hranice
18 Ing. Bc. Michal Ondra MBA  PRO Hranice
19 Ing. Jiří Haša PRO Hranice
20 Ing. František Polách PRO Hranice
21 Karla Vlasáková ODS
22 Radek Průcha ODS 
23 MUDr. Jana Švarcová Hranice 2000

 

Přílohy ke stažení

Jednací řád zastupitelstva města Hranic (191,27 KB)

Stáhnout vše

Zastupitelstvo města 2018 - 2022

Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.)

Starosta  a místostarostové města

jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.

Starosta města: Jiří Kudláček (Naše krásné Hranice)
1.místostarosta:  PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000)
2.  místostarosta: Bc. Daniel Vitonský (ANO 2011)

Rada města

Je tvořena starostou města, místostarosty města a čtyřmi dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

Jiří Kudláček (Naše krásné Hranice)           starosta@mesto-hranice.cz
PhDr. Vladimír Juračka (Hranice 2000)     1.mistostarosta@mesto-hranice.cz 
Bc. Daniel Vitonský (ANO 2011)                 2.mistostarosta@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara (KSČM)                      sumara@seznam.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011)            tvrdpa@gmail.com 
Karla Vlasáková (ODS)                                starastrelnice@email.cz
Mgr. Karel Machyl (Hranice pro život)        machyl.karel@seznam.cz

Zastupitelstvo města Hranic  - 23 členů
Rada města Hranic                 -   7 členů

zastupitel strana mail
Mgr. Ivo Lesák Otevřená radnice lesakivo@volny.cz
MUDr. Ctirad Polášek Otevřená radnice  
Mgr. Zdeněk Jemelík Otevřená radnice  
Ing. Robert Selzer Otevřená radnice  
Bc. Daniel Vitonský ANO 2011 2.mistostarosta@mesto-hranice.cz
Miroslav Raindl ANO 2011 mirar@email.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová ANO 2011  
Mgr. Blanka Šturalová ANO 2011  
Jiří Kudláček NAŠE KRÁSNÉ HRANICE starosta@mesto-hranice.cz
Mgr. Hana Čamborová NAŠE KRÁSNÉ HRANICE camborova@szs-hranice.cz
PhDr. Radovan Langer NAŠE KRÁSNÉ HRANICE  
Mgr. Jiří Lysák NAŠE KRÁSNÉ HRANICE lysak.jiri@seznam.cz
Mgr. Marek Nádvorník Hranice pro život marek.nadvornik@seznam.cz
Mgr. Jiří Horký Hranice pro život  
Mgr. Karel Machyl Hranice pro život  
PhDr. Vladimír Juračka Hranice 2000 1.mistostarosta@mesto-hranice.cz
Bc. Vlasta Zapatová Hranice 2000  
MUDr. Jana Švarcová Hranice 2000 svarcova.j@seznam.cz
Mgr. Miroslav Raindl KSČM miroslav.raindl@seznam.cz
MUDr. Ivan Sumara KSČM sumara@seznam.cz
Ing. Jiří Haša KDU-ČSL jhasa@cement.cz
Karla Vlasáková ODS s podporou Svobodných starastrelnice@email.cz
Pavel Petr SPD pavel.petr@seznam.cz

Další podrobnosti a výsledky voleb, nejen v ostatních obcích na Hranicku, ale v celé zemi, se dozvíte na www.volby.cz

 

 

Zastupitelstvo města 2014 - 2018

Je složeno z členů zastupitelstva, kteří jsou voleni občany města oprávněnými voliči tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva. Funkční období zastupitelstva je čtyřleté, počet jeho členů je 23. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech samostatné působnosti obce (viz zák. 128/2000 Sb.).

Starosta  a místostarosta města

jsou voleni zastupitelstvem města z řad jeho členů. Starosta je statutárním zástupcem města.

Starosta města: Jiří Kudláček (Volba OK)

Neuvolněný místostarosta:  Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)

Rada města

Je tvořena starostou města, místostarostou města a pěti dalšími radními. Všechny členy rady volí ze svých řad zastupitelstvo města. Je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti.

Jiří Kudláček (ODA)                                    starosta@mesto-hranice.cz
Mgr. Ivo Lesák (Otevřená radnice)             mistostarosta@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara
(KSČM)                      sumara@seznam.cz
Mgr. Pavla Tvrdoňová (ANO 2011)           reditelka@ddhranice.cz 
Ing. Robert Selzer (Otevřená radnice)        robert.selzer@ssi-schaefer.cz           
MUDr. Ctirad Polášek (Otevřená radnice)  cpolasek@seznam.cz
Ing. Jiří Haša (KDU-ČSL)                              jhasa@cement.cz

Zastupitelstvo města Hranic  - 23 členů
Rada města Hranic                 -   7 členů

zastupitelé
zastupitel strana kontakt
Mgr. Pavla Tvrdoňová ANO 2011 reditelka@ddhranice.cz
Mgr. Blanka Šturalová ANO 2011 blanka.sturalova@seznam.cz
Mgr. Bronislav Ludmila Volba OK  Bronislav.L.@seznam.cz
Jiří Kudláček ODA starosta@mesto-hranice.cz
Lenka Bernkopfová ANO 2011  
MUDr. Jana Švarcová Hranice 2000  
PhDr. Vladimír Juračka Hranice 2000  vjuracka@seznam.cz
Bc. Vlasta Zapatová Hranice 2000 vlasta.zapatova@mesto-hranice.cz
Mgr. Hana Čamborová Hranice 2000 camborova@szs-hranice.cz
Jan Liedermann ČSSD  
Bc. Lenka Kopřivová ČSSD lenkakopriv@seznam.cz
Ing Vojtěch Zima ČSSD vzima@sigmapumpy.com
Josef Úlehla ČSSD julehla@mesto-hranice.cz
MUDr. Ctirad Polášek Otevřená radnice cpolasek@seznam.cz
Mgr. Ivo Lesák Otevřená radnice lesakivo@volny.cz
Dušan Randýsek Otevřená radnice drandysek@seznam.cz
Ing. Robert Selzer Otevřená radnice robert.selzer@ssi-schaefer.cz
Mgr. Miroslav Raindl KSČM mraindl@mesto-hranice.cz
MUDr. Ivan Sumara KSČM sumara@seznam.cz
Jarmila Žurmanová KSČM zurmanovajarka@seznam.cz
Ing. Jiří Haša KDU-ČSL jhasa@cement.cz
Ing. Jindřich Těšík KDU-ČSL jindrich.tesik@cement.cz
Karla Vlasáková ODS kvlasakova@mesto-hranice.cz

Radka Ondriášová rezignovala dne 29.5. 2015  na funkci zastupitele města Hranic. V zastupitelstvu ji nahradil  kandidát ČSSD Jan Liedermann.

Pravomoci zastupitelstva města

Pravomoci zastupitelstva města vyplývají ze Zákona o obcích (128/2000 Sb.) zejména z Hlavy IV. Dílu 2 - Pravomoc zastupitelstva obce.

více... | Publikováno 29.6.2017
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies