logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 18. června 2020

Publikováno 11.6.2020

Další jednání zastupitelstva města Hranic v tomto volebním období se uskutečnilo ve čtvrtek 18. června od 16. hodin na zámku ve dvoraně Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Šlo o poslední jednání zastupitelstva před prázdninami, následující schůze je naplánována na 17. září. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni. V rámci jednání zastupitelstva byl prezentovaný záměr rekonstrukce Letního kina.

Přílohy ke stažení

001 - pozvánka (183,66 KB)

01 - zahájení (163,06 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (262,13 KB)

05 - rekonstrukce letního kina (1 612,84 KB)

06 - účetní závěrka města (549,48 KB)

06 - účetní závěrka města - Příloha č. 1 Rozvaha (111,44 KB)

06 - účetní závěrka města - Příloha č. 2 výkaz zisků a ztrát (106,69 KB)

06 - účetní závěrka města Příloha č. 3 Příloha k účetní závěrce (134,99 KB)

06 - účetní závěrka města - Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2019 (5 157,55 KB)

06 - účetní závěrka města - Příloha č. 5 Roční zpráva interního auditora (343,37 KB)

06 - účetní závěrka města - Příloha č. 6 (234,79 KB)

07 - závěrečný účet města (3 668,86 KB)

08 - rozpočtová opatření (180,92 KB)

09 - revitalizace nábřeží (765,86 KB)

10 - žádost o dotaci - kompostéry (175,37 KB)

11 - žádost o dotaci - odpady (175,22 KB)

12 - OZV o nočním klidu (1 384,22 KB)

13 - pořízení změny regulačního plánu (1 117,44 KB)

14 - smlouva o smlouvě budoucí (2 633,13 KB)

15 - rekonstrukce ulice Komenského (850,66 KB)

16 - návrh Akčního plánu pro rok 2020 (178,08 KB)

17 - Zpráva o činnosti MěÚ Hranice (174,73 KB)

17 - Zpráva o činnosti MěÚ Hranice - úvod (289,78 KB)

17 - Zpráva o činnosti MěÚ Hranice - příloha 1 (2 428,87 KB)

17 - Zpráva o činnosti MěÚ Hranice - příloha 2 (959,49 KB)

17 - Zpráva o činnosti MěÚ Hranice - příloha 3 (428,32 KB)

18 zpráva o činnosti MP Hranice (167,23 KB)

19 - severovýchodní obchvat (202,62 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies