logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 21. června 2018

Publikováno 14.6.2018

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 21. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné.

Přílohy ke stažení

01 - Pozvánka (182,14 KB)

02 - Kontrola plnění usnesení (220,36 KB)

04 - postoupení pohledávky k bytu (188,54 KB)

05 - Závěrečný účet (2 560,77 KB)

06 - Účetní závěrka (787,57 KB)

06 - Účetní závěrka - Příloha č. 2 Rozvaha (158,81 KB)

06 - Účetní závěrka - Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty (153,74 KB)

06 - Účetní závěrka - Příloha č. 4 Příloha účetní jednotky (193,54 KB)

06 - Účetní závěrka - Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (2 361,30 KB)

06 - Účetní závěrka -Příloha č. 7 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 (246,09 KB)

07 - Rozpočtová opatření (183,69 KB)

08 - Smlouva o úvěru (221,55 KB)

08 - Smlouva o úvěru - příloha (226,89 KB)

09 - Odpis pohledávky (328,46 KB)

10 - Poskytnutí dotace - Charita Hranice (1 802,00 KB)

11 - Podání žádosti o dotaci - domácí kompostéry (175,18 KB)

12 - Podání žádosti o dotaci - muzeum tisku (181,64 KB)

13 - Podání žádosti o dotaci - strategické dokumenty (174,86 KB)

14 - Žádost o poskytnutí dotace (1 708,24 KB)

15 - Žádost o poskytnutí dotace (604,76 KB)

16 - vyčlenění finančních prostředků - modernizace ZŠ Šromotovo (177,45 KB)

17 - Návrh na změnu územního plánu (1 544,20 KB)

18 -Návrh Změny č. 2 ÚP Hranic (912,91 KB)

18 -Návrh Změny č. 2 ÚP Hranic - příloha 3 (4 879,02 KB)

19 - Revokace usnesení zastupitelstva (1 289,02 KB)

20 - Rekonstrukce domu (391,96 KB)

21 - Dohoda o spolupráci - kanalizace Lhotka (532,32 KB)

22 - Komunikace - majetkoprávní vztahy (797,22 KB)

23 - Nabytí části pozemku (656,37 KB)

24 - nabídka k odkupu nemovitostí (619,34 KB)

25 - Prodej pozemků - Drahotuše (1 114,21 KB)

26 - Výkup pozemku (407,82 KB)

27 - Výkup pozemků- Rybáře (809,21 KB)

28 - Záměr na prodej pozemku (1 328,18 KB)

29 - OZV o nočním klidu (491,97 KB)

30 -Sociální politika města (525,52 KB)

31 - Záznam z kontroly Kontrolního výboru (178,28 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies