logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města - 22. června 2017

Publikováno 2.10.2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 22. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Přílohy ke stažení

01 -Zahájení, určení návrhové komise, ověřovatelé zápisu, zapisovatelky (162,87 KB)

02 - Kontrola plnění usnesení (208,93 KB)

04 - Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1848, byt č. 16 o vel. 1+1 o výměře 36,13 m2, I. ktg. (190,03 KB)

05 - Účetní závěrka města Hranice za rok 2016 (550,44 KB)

05.1 - Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztráty (101,61 KB)

05.1 - Příloha č. 4 Příloha (190,68 KB)

05.1 - Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (209,44 KB)

05.1 - Příloha č. 6 Souhrnná roční zpráva interního auditora (728,63 KB)

05.1 - Příloha č. 7 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 (270,14 KB)

06 - Závěrečný účet města Hranic za rok 2016 (182,97 KB)

06 - Závěrečný účet města Hranic za rok 2016 - příloha Závěrečný účet města Hranic 2016 (1 495,40 KB)

06 - Závěrečný účet města Hranic za rok 2016 - příloha Zpráva_přezkoumání_2016_Hranice (209,43 KB)

07 - Rozpočtová opatření (233,43 KB)

08 -Odstoupení od žádosti o dotaci na rekonstrukci Čistírny odpadních vod ve Valšovicích (184,00 KB)

09 - Podání žádosti o dotaci - Muzeum tisku v Drahotuších (181,08 KB)

10 - Podání žádosti o dotaci - Dopravní automobil pro JSDH Velká (329,31 KB)

11 - Schválení smluv o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje (275,46 KB)

11 - Schválení smluv o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje příloha 1 (337,01 KB)

11 - Schválení smluv o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje příloha 3 (297,34 KB)

12 - Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení (oblast tělovýchovy) (1 079,83 KB)

13 - Žádost o poskytnutí dotace mimo grantové řízení (oblast kultury) (1 577,75 KB)

14 - Žádost obce Teplice nad Bečvou o spolupráci na úseku požární ochrany (1 374,55 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích (229,62 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích - Příloha č. 1 (582,13 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích - Příloha č. 2 (155,80 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích - Příloha č. 3 (4 030,77 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích - Příloha č. 4 (2 097,11 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích - Příloha č. 5 (620,31 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích - Příloha č. 6 (207,06 KB)

15 - Měření kvality ovzduší v Hranicích - Příloha č. 8 (203,04 KB)

16 - Podpora výměny kotlů na pevná paliva (345,58 KB)

17 - Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hranic (1 270,49 KB)

18 - Severovýchodní obchvat - zpráva o postupu přípravy (179,45 KB)

19 - Severovýchodní obchvat - majetkoprávní vztahy (941,05 KB)

20 - Cyklostezka Slavíč – Drahotuše – I. etapa - majetkoprávní vztahy (750,67 KB)

21 - Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy (1 526,29 KB)

22 - Přístavba a stavební úpravy MŠ Pohádka (176,41 KB)

23 - Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2873/34 v k.ú. Drahotuše (361,52 KB)

24 - Nabídka úplatného převodu pozemku parc. č. 2392/1 v k.ú. Hranice (324,86 KB)

25 - Výkup části pozemku parc. č. 2448/20 v k. ú. Hranice (732,34 KB)

25 - Výkup části pozemku parc. č. 2448/20 v k. ú. Hranice - příloha (2 868,34 KB)

26 - Výkup části pozemku parc. č. 489 v k. ú. Lhotka u Hranic (605,79 KB)

27 - Záměr na prodej pozemků v k. ú. Hranice (1 082,64 KB)

28 - Záměr na prodej pozemků parc. č. 368/3, parc. č. 368/4 a parc. č. 369/2 vše v k. ú. Hranice (451,09 KB)

29 - Záměr na prodej pozemků v k. ú. Drahotuše (1 728,06 KB)

30 - Záměr na prodej části parc. č. 2717/1 v k.ú. Drahotuše (435,48 KB)

31 - Záměr na prodej části pozemku parc. č. 1018 v k. ú. Středolesí (742,98 KB)

32 - Záměr na prodej pozemku parc. č. st. 250 v k. ú. Slavíč (635,18 KB)

33 - Záměr na prodej pozemků v k. ú. Slavíč (1 096,80 KB)

34 - Záměr na prodej pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel PRONÁJEM ELEKTROCETNTRÁL - Šafařík s.r.o. (1 232,90 KB)

35 - áměry na prodeje pozemků v k. ú. Velká u Hranic - žadatel (556,68 KB)

36 - Zahraniční spolupráce - Grantový program (179,28 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies