logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 24. června 2021

Publikováno 17.6.2021

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 24. června od 16. hodin v areálu Stará střelnice za dodržování všech platných protiepidemiologických opatření.

Přílohy ke stažení

Program zastupitelstva (257,54 KB)

01 - Zahájení (235,51 KB)

02 - Kontrola plnění usnesení (339,87 KB)

04 - Účetní závěrka (285,97 KB)

04 - Účetní závěrka - Příloha č. 1 Rozvaha (111,19 KB)

04 - Účetní závěrka Příloha č. 2 Výkaz zisku a ztráty (106,50 KB)

04 - Účetní závěrka Příloha č. 3 (135,89 KB)

04 - Účetní závěrka Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (1 561,99 KB)

04 - Účetní závěrka - Příloha č. 5 Zpráva interního auditu (193,66 KB)

04 - Účetní závěrka Příloha č. 6 (249,66 KB)

05 Závěrečný účet města Hranic (257,63 KB)

05 Závěrečný účet města Hranic - příloha (4 447,54 KB)

06 - Rozpočtová opatření (257,87 KB)

07 - Prodej bytových jednotek (280,01 KB)

08 - OZV o nočním klidu (435,16 KB)

09 - Zpráva o uplatňování (287,15 KB)

09 - příloha 01 - ZOU Hranic upravený návrh (1 512,50 KB)

09 - Příloha 02 - Pokyny pro zpracování návrhu změny (687,81 KB)

09 - Příloha 03 – lokality, které jsou předmětem Změny (5 710,48 KB)

09 - Příloha 04 - Vyhodnocení požadavků a podnětů (622,23 KB)

09 - Příloha 05 - Vyhodnocení stanovisek a požadavků (547,82 KB)

09 - Příloha 06 - Požadavek města na prověření podnětů (611,45 KB)

09 - Příloha 07 - Zjednodušené vyznačení lokalit na prověření změnou (4 072,29 KB)

10 - Zástavní listy (270,49 KB)

11 - Žádost o dotaci (253,45 KB)

12 - Přijetí dotace - Program regenerace (657,16 KB)

13 - Prověření možnosti instalovat akumul. nádoby (251,83 KB)

14 - Investiční dotace Ekoltes (486,52 KB)

15 - Smlouva o dotaci (1 030,07 KB)

15 - Smlouva o dotaci - příloha 1 (428,52 KB)

16 - Parkovací stání (1 380,71 KB)

17 - Uhřínov - dopravní automobil (251,99 KB)

18 - IC Teplice n.B. (1 540,42 KB)

19 - Regenerace prostranství Kpt. Jaroše (1 751,80 KB)

20 - Rekonstrukce chodníku (786,26 KB)

21 - Bezúplatný převod pozemků (1 011,68 KB)

22 - Uplatnění předkupního práva - příloha (217,83 KB)

22 - Uplatnění předkupního práva (269,78 KB)

23 - Záměr na prodej pozemku (631,24 KB)

24 - Záměr na prodej části pozemku (545,22 KB)

25 - Záměr na prodej části pozemku (1 896,88 KB)

26 - Záměr na prodej části pozemku (744,03 KB)

27 - Záměr na prodej části pozemku (831,95 KB)

28 - Záměr na prodej pozemku (865,71 KB)

29 - Záměr na prodej pozemku (499,41 KB)

30 - Záměr na prodej pozemku (479,64 KB)

31 - Prodej části pozemku (1 581,55 KB)

32 - Prodej části pozemku (973,60 KB)

33 - Zpráva o činnosti MěÚ Hranice (244,95 KB)

33 - Zpráva o činnosti - příloha 1 Úvod (566,18 KB)

33 - Zpráva o činnosti - příloha 2 - SMJ (1 363,57 KB)

33 - Zpráva o činnosti - příloha 3 - odbory (2 941,94 KB)

34 - Osadní výbory (255,09 KB)

36 - Doplnění plánu práce kontrolního výboru (387,18 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies