logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 27. dubna 2017

Publikováno 30.11.2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 27. dubna od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

Přílohy ke stažení

0 - program zastupitelstva (177,24 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (188,15 KB)

04 - postoupení pohledávky k bytu v Hranicích (231,09 KB)

05 - výkup parcely - nádraží ČD (2 187,64 KB)

05 - Příloha č. 1 -výkup parcely - nádraží ČD - vizualizace (4 845,07 KB)

06 - rozpočtová opatření (177,43 KB)

07 - OZV města Hranic č. 4/2017, kterou se mění a doplňuje OZV města Hranic č. 2/2016 o nočním klidu (2 749,04 KB)

08 - smlouva o poskytnutí a využívání investičního příspěvku na veřejné osvětlení (315,66 KB)

09 - smlouva o dotaci mimo grantové řízení (415,84 KB)

10 - žádost o dotaci mimo grantové řízení (1 379,94 KB)

11 - opěrná zeď ulice Kropáčova (3 973,42 KB)

12 - dopravní terminál - smlouva o spolupráci (1 790,88 KB)

14 - rekonstrukce ulice Havlíčkova - majetkoprávní vztahy (483,46 KB)

15 - Severovýchodní obchvat - součinnost při přípravě a realizaci (591,09 KB)

15 - Severovýchodní obchvat - příloha 1 (1 908,26 KB)

16 - Severovýchodní obchvat - majetkoprávní vztahy (941,95 KB)

17 - projekt - Hledáme své kořeny (420,87 KB)

18 - záznam z kontroly kontrolního výboru (224,50 KB)

19 - zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2016 (171,03 KB)

19 - zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2016 - příloha 1 Úvod (203,79 KB)

19 - zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2016 - příloha 2 - zpráva o činnosti odborů (2 150,84 KB)

19 - zpráva o činnosti MěÚ Hranice za rok 2016 - příloha 3 - zpráva QMS (561,61 KB)

20 - zpráva o činnosti Městské policie za rok 2016 (166,91 KB)

20 - Zpráva o činnosti MP Hranice - příloha 1 - Zpráva (2 189,96 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies