logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 7. září 2017

Publikováno 31.8.2017

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskuteční ve čtvrtek 7. září od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Přílohy ke stažení

2. Kontrola plnění usnesení (218,67 KB)

4. Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 65 o vel. 1+1 o výměře 29,24 m2, I. ktg. (190,10 KB)

5. Rozpočtová opatření (176,56 KB)

6. Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hranic (2 281,62 KB)

7. Předfinancování dotace pro klub seniorů (2 323,08 KB)

8. Podání žádosti o dotaci - Podpora terénní práce pro rok 2018 (178,44 KB)

9. Žádost Statutárního města Olomouc o poskytnutí dotace na výkon činností souvisejících s realizací integrovaného nástroje v Olomoucké aglomeraci a uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (598,85 KB)

10. Městská hromadná doprava - navýšení finančního příspěvku na zajištění provozu MHD (267,73 KB)

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje (245,58 KB)

12. Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko - penalizace zhotovitele (256,76 KB)

13. Cyklostezka Slavíč - Drahotuše II .etapa (760,29 KB)

14. Výměna a oprava povrchů hřiště ZŠ Šromotovo - běžecký ovál (181,31 KB)

15. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci „Dopravních terminálů a ploch parkovišť „zaparkuj a jeď“ (park + ride, dále jen P+R ), ve městech Hranice, Valašské Meziříčí a Vsetín (197,77 KB)

16. Hranice - Severovýchodní obchvat (614,30 KB)

17. Seznam pozemků dotčených stavbou Severovýchodního obchvatu - informace (698,12 KB)

18. Čaputův dvůr - majetkoprávní vztahy (1 053,46 KB)

19. Směna pozemků - Ministerstvo obrany (933,42 KB)

20. Komunikace Havlíčkova ulice - majetkoprávní vztahy (184,77 KB)

21. Prodej části pozemku parc. č. 975/5 v k.ú. Hranice (630,74 KB)

22. Dražba nemovitých věcí - pozemku parc. č. st. 329 v k.ú. Hranice (690,60 KB)

23. Úplatný převod částí pozemků parc. č. 1059/3 a parc. č. 2777/2 vše v k.ú. Drahotuše (632,06 KB)

24. Výkup pozemků LV 55 v k.ú. Hranice (965,20 KB)

25. Výkup pozemku parc. č. 2375/2 v k.ú. Hranice (490,24 KB)

26. Žádost České pošty, s.p. o potvrzení kupní ceny (814,14 KB)

27. Žádost p. o povolení splátkového kalendáře (177,01 KB)

28. Informace pro občany města o činnosti orgánů obce (166,63 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies