logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 20. června 2019

Publikováno 13.6.2019

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 20. června od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1.

Přílohy ke stažení

pozvánka červen 2019 (180,36 KB)

01 - zahájení (162,77 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (264,44 KB)

04 - postoupení pohledávky (243,17 KB)

05 - pořízení změny územního plánu (245,40 KB)

06 - účetní závěrka (826,35 KB)

06 - účetní závěrka - Příloha č. 2 Rozvaha (158,91 KB)

06 - účetní závěrka - Příloha č. 3 - výkaz zisků a ztrát (154,05 KB)

06 - účetní závěrka - Příloha č. 4 Příloha účetní závěrky (190,71 KB)

06 - účetní závěrka - Příloha č. 5 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření (1 885,51 KB)

06 - účetní závěrka - Příloha č. 7 Fin 2-12 obd 2018-12 (1 285,86 KB)

07 - závěrečný účet města (183,29 KB)

07 - závěrečný účet města - příloha Závěrečný účet města Hranic 2018 (5 192,56 KB)

08 - rozpočtová opatření (184,18 KB)

09 - žádost o dotaci (1 677,97 KB)

10 -žádost o dotaci - letiště (993,27 KB)

11 - Pastelkovné (237,96 KB)

12 - rekonstrukce ulice Havlíčkova - dofinancování (174,84 KB)

13 - úprava křižovatky u Černého orla (525,61 KB)

14 - revitalizace letního kina (1 626,75 KB)

15 - obchvat - změna harmonogramu (228,23 KB)

16 - územní studie veřejných prostranství (178,84 KB)

17 - management hospodaření s energiemi (644,22 KB)

17 - management hospodaření s energiemi - příloha 1 (474,29 KB)

18 - pozemkové úpravy - příloha 1 (151,55 KB)

18 - pozemkové úpravy (1 631,09 KB)

19 - bezúplatný převod pozemku (821,57 KB)

20 - prodej pozemků (508,32 KB)

21 - prodej id. poloviny pozemku (511,93 KB)

22 - prodej pozemků (509,62 KB)

23 - záměr na prodej pozemků (641,86 KB)

24 - záměr na prodej pozemku (1 728,29 KB)

25 - záměr na prodej části pozemku Středolesí (929,65 KB)

27 - osadní výbory (173,85 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies