logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města 25. dubna 2019

Publikováno 18.4.2019

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 25. dubna od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné .

Přílohy ke stažení

Pozvánka na zastupitelstvo - duben 2019 (186,86 KB)

01 - Zahájení (163,04 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (207,75 KB)

03 - pilotní projekt SMART City (911,21 KB)

04 - projekt SMART City mikroelektrárna DS (183,92 KB)

06 - výkup pozemků (758,94 KB)

07 - prodej a výkup pozemků - Středolesí (1 364,90 KB)

08 - návrh na změnu územního plánu (1 546,21 KB)

09 - Změna č. 3 územního plánu (247,32 KB)

10 - OZV č. 2-2019 o nočním klidu (380,51 KB)

11 - návrh akčního plánu (177,55 KB)

12 - regenerace panelového sídliště Struhlovsko (185,85 KB)

13 - rozpočtová opatření (183,74 KB)

14 - finanční záležitosti Domova seniorů (320,29 KB)

15 - finanční záležitosti MKZ Hranice (258,79 KB)

16 - participativní rozpočet (527,72 KB)

17 - žádost o dotaci - Program regenerace MPZ (193,87 KB)

18 - žádost o dotaci - koncepce osvětlení, nakládání s vodou a infoboxy (179,07 KB)

19 - žádosti o dotace Příloha č. 3 - Žádost - Pokoř své Hranice (177,91 KB)

19 - žádosti o dotace (1 408,41 KB)

20 - žádost o dotaci - publikační činnost (854,94 KB)

21 - žádost společnosti Elim Hranice (1 813,84 KB)

22 - neinvestiční dotace Elim (2 124,01 KB)

23 - zpráva o činnosti MěÚ Hranice (275,13 KB)

23 - zpráva o činnosti MěÚ Hranice - Příloha č. 1_ZOČ 2018 (2 344,61 KB)

23 - zpráva o činnosti MěÚ Hranice Příloha č. 2_ZOČ 2018 (840,05 KB)

24 - Zpráva o činnosti Městské policie Hranice (170,02 KB)

24 - příloha -OO PČR Hranice -zpráva_2018 (329,58 KB)

24 - příloha Zpráva o činnosti Městské policie Hranice (2 218,78 KB)

25 - SMART Commuting (1 590,37 KB)

26 - MHD zdarma - dodatek ke smlouvě (360,23 KB)

27 - cyklověž (607,74 KB)

27 - cyklověž - příloha - Předběžné umístění (2 025,67 KB)

28 - oprava tělocvičny (181,74 KB)

29 - úprava proluky u Synagogy (1 984,22 KB)

30 - dostavba kanalizace - smlouva o prodeji projektových dokumentací (204,93 KB)

31 - informace o zpracovaných územních studiích (174,73 KB)

32 - pořízení změny regulačního plánu - Drahotuše (186,44 KB)

33 - průmyslová zóna Potštátská (380,61 KB)

34 - prodej a výkup pozemku - Pod Bílým kamenem (778,84 KB)

35 - prodej části pozemku - Lhotka (783,81 KB)

36 - směna pozemků (4 080,13 KB)

37 - zrušení předkupního práva (485,93 KB)

38 - stížnost na nerovný přístup - poplatky za odpad (290,20 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies