logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Zastupitelstvo města září 2022

Publikováno 8.9.2022

Jednání zastupitelstva města Hranic se uskutečnilo ve čtvrtek 15. září od 16. hodin na zámku v zasedací síni Městského úřadu v Hranicích, Pernštejnské nám. 1. Jednání zastupitelstva je veřejné a jste na něj srdečně zváni.

Přílohy ke stažení

pozvánka září 2022 (262,31 KB)

02 - kontrola plnění usnesení (357,09 KB)

04 - OZV - zákaz požívání alkoholických nápojů (4 114,66 KB)

05 - zapojení do krajské odpadové infrastruktury (911,44 KB)

05 - zapojení do krajské odpadové infrastruktury - příloha (4 986,26 KB)

06 - příspěvek na cyklostezku Bečva (599,10 KB)

07 - venkovní kluziště - rozpočtové opatření (264,86 KB)

08 - koncertní sál - příloha Specifikace stavebních a interiérových úprav (524,97 KB)

08 - koncertní sál (273,42 KB)

09 - žádost o dar - Společnost pro ranou péči (1 275,87 KB)

10 - žádost o finanční příspěvek (1 429,29 KB)

11 - rozpočtová opatření (257,93 KB)

12 - žádost o dotaci - sportovní kluby (740,00 KB)

13 - žádost o příspěvek - Nemocnice Hranice (1 390,60 KB)

14 - žádost o příspěvek - Aeroklub (1 105,71 KB)

15 - prodej pozemku (538,03 KB)

16 - prodej části pozemku (774,64 KB)

17 - prodej části pozemku (1 182,49 KB)

18 - prodej části pozemku (770,83 KB)

19 - prodej části pozemku (760,85 KB)

20 - prodej pozemku (995,69 KB)

21 - prodej části pozemku (800,88 KB)

22 - prodej spoluvlastnických podílů (4 007,01 KB)

23 - nabídka - úplatný převod pozemku (824,65 KB)

24 - bezúplatný převod pozemků (4 145,27 KB)

25 - PPO - smlouva o převodu projektové dokumentace (544,98 KB)

26 - změna územního plánu (724,28 KB)

27 - cyklostezka Bečva (368,19 KB)

28 - podpora výměny kotlů (676,88 KB)

29 - smlouva o dotaci - nabíjecí stanice elektromobily (1 438,90 KB)

30 - smlouva o dotaci - dobíjecí stanice elektrokola (1 078,34 KB)

31 - záměr prodeje pozemku (669,61 KB)

32 - záměr prodeje pozemku (563,17 KB)

33 - výkup části pozemku (1 122,46 KB)

34 - výkup části pozemku (710,27 KB)

35 - výkup části pozemku (882,48 KB)

36 - výkup části pozemku (1 066,02 KB)

37 - výkup podílu na pozemcích (490,46 KB)

38 - smlouva s ELIM (2 721,45 KB)

39 - smlouva o dílo - Ekoltes - hřiště (836,72 KB)

39 - smlouva o dílo - Ekoltes - hřiště -rozpočet (57,07 KB)

40 - žádost o dotaci - retence dešťových vod (252,36 KB)

41 - žádost o dotaci JSDH Valšovice (253,98 KB)

42 - žádost o dotaci - JSDH slavíč (253,89 KB)

43 - modernizace učeben ZŠ Struhlovsko (253,87 KB)

43 - modernizace učeben ZŠ Struhlovsko - příloha 1 informatika (268,24 KB)

43 - modernizace učeben ZŠ Struhlovsko - příloha 2 jazyky (254,17 KB)

43 - modernizace učeben ZŠ Struhlovsko - příloha 3 - robotika (256,76 KB)

44 - žádost o dotaci - elektromobil (252,48 KB)

45 - informace o pomoci Ukrajině (246,95 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies