logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Domácí kompostéry pro BRKO 2020

Publikováno 15.9.2020

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde o podporu systému domácího kompostování v Hranicích a místních částech.

Projekt řeší předcházení vzniku odpadů a zefektivnění/rozšíření současného systému nakládání s odpady upřednostněním materiálového využívání odpadů před jejich odstraněním. Příčinou tohoto projektu je zvyšující se množství odpadů, které se ukládá na skládku, přičemž by mohlo být jinak využito - kompostováno.

 

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je předcházení vzniku odpadu. Posílením využití biologicky rozložitelných odpadů způsobem kompostování předejdeme v rámci projektu vzniku 288 tun komunálního odpadu ročně. 

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Nákup 600 kompostérů o obsahu 800 - 950 litrů.

 

ROZPOČET PROJEKTU:

Celkové způsobilé výdaje: 1.168.860,- Kč

Dotace EU: 993.531,- Kč

Příspěvek příjemce podpory: 175.329,- Kč

 

Datum zahájení realizace projektu: 2.6.2021

Datum ukončení realizace projektu: 2.2.2022

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies