logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek Tř. Generála Svobody

Publikováno 6.8.2018

Projekt „Výstavba a rekonstrukce chodníků a zastávek Tř. Generála Svobody“ je spolufinancován z Olomouckého kraje.

Projekt řeší výstavbu chodníků a autobusových zastávek v ulici Tř. Generála Svobody podél frekventované komunikace III/4382 z Teplic nad Bečvou do Hranic. dále také řeší zvýšení bezpečnosti chodců a zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Realizací této akce dojde především ke zlepšení stávajícího technického stavu komunikace pro pěší k propojení přilehlých zástaveb a ploch a ke zvýšení bezpečnosti chodců. Navrhovaný chodník navazuje na již vybudovaný chodník a dále pokračuje podél stávající komunikace ve stávajícím stavu.

Celková délka nově vybudovaného chodníku bude 1.362,88 m. Dělí se na dvě větve a obě jsou napojeny na již vybudované chodníky. Součástí projektu jsou také výstavby dvou autobusových zastávek. U jedné autobusové zastávky dojde k přesunutí ve směru na Teplice nad Bečvou, a dále od stávajícího přechodu pro chodce z bezpečnostních důvodů. Součástí stavby je také veřejné osvětlení stávajícího přechodu pro chodce a osazení dopravních značek.

 

Termín realizace:

Zahájení prací: 3. 9. 2018

Ukončení prací: 30. 11. 2018

Financování:

Celkové náklady: 6 722 222,- Kč

Příspěvek Olomouckého kraje: 2 200 000,- Kč

Podíl Města Hranice: 4 522 222,- Kč

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies