logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa, I. etapa

Publikováno 30.5.2018

Projekt „Cyklostezka Bečva – pravobřežní trasa, I. etapa“ je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu:

Výstavba cyklostezky řeší I. etapu bezpečného propojení již vybudovaného úseku od Lipníka nad Bečvou po začátek hranice katastru obce Černotín, kde bude cyklostezka navazovat na další připravovaný úsek cyklotrasy a napojení dalších obcí Skalička a Ústí. Jedná se o důležitý úsek pro bezpečnější cyklistickou dopravu z okolních obcí do města Hranice, využívaný zejména pro dojíždění do škol a zaměstnání.

Cíl projektu:

Nejdůležitějším cílem vybudování cyklostezky v tomto úseku je zvýšení bezpečnosti provozu cyklistů jejich odklonem ze silnice I. třídy s intenzitou dopravy téměř 10 000 vozidel za 24h. To znamená vedení trasy cyklostezky v dopravně segregovaných profilech bez kontaktu s motorovou dopravou a v příznivých šířkových a sklonových poměrech. Cyklistická doprava bude orientována do pravobřežní polohy řeky Bečvy a levý břeh bude ponechán klidnému pěšímu provozu, a to zejména z důvodu, že navrhovaná cyklostezka protíná také lázeňské centrum Teplice nad Bečvou, kde je v sezóně zvýšený pohyb chodců. Součástí projektu je tedy i výstavba chodníků pro pěší, která však bude hrazena z vlastních zrodů žadatele a pořízení stojanů na kola.

Výsledky projektu:

Předmětný úsek cyklostezky bude sloužit jako komunikace pro cyklisty, ve vybraných úsecích bude sdružený cyklistický a pěší provoz a další úseky budou určeny pro pěší provoz v lázeňském parku. Realizací projektu dojde k odstranění kolizních situací mezi cyklisty a motorovou dopravou.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies