logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Cyklostezka Slavíč - Drahotuše - I. etapa

Publikováno 14.11.2017

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného propojení bezmotorové dopravy mezi místními částmi města Hranic, tj. Slavíč a Drahotuše.

Popis projektu:

Výstavba cyklostezky řeší první etapu bezpečného propojení bezmotorové dopravy mezi místními částmi města Hranic, tj. Slavíč a Drahotuše. V současné době je místní část Slavíč zcela odřízlá od jakékoliv bezmotorové dopravy všemi směry, existují zde jen polní nesjízdné cesty a cyklisté a pěší musejí užívat stávající kominikaci I/47, což vede k ohrožení jejich vlastní bezpečnosti.

Cílem akce je propojit tuto dopravně "odřízlou" místní část Slavíč od místní části Města Hranic - Drahotuše, kde obyvatelé těchto místních částí denně dojíždí na kole do zaměstnání po rychlostní komunikaci I/47 a dochází zde ke kolizním a smrtelným zraněním cyklistů a pěších. Cyklostezka bude sekundárně také využita jako turistická cyklostezka k významné technické památce "Tunel Slavíč" a v neméně podstatné řadě bude sloužit obyvatelům Azylového domu pro osamělé matky s dětmi, které v rámci své sociální situace nevlastní motorová vozidla a jsou tak zcela závislé na MHD, která je však ve Slavíči velmi řídká. Výstavbou dojde k významnému zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů a ke zvýšení dopravní obslužnosti této místní části zejména v dostupnosti při dojíždění do zaměstnání k průmyslovým areálům.

Financování:

Vlastní zdroje města:    1 025 373,60

Dotace SFDI:                1 724 000,00

Celkové náklady:         2 749 373,60

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury ČR.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies