logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Cyklostezka Slavíč - Drahotuše podél S I/47 - II. etapa

Publikováno 11.8.2021

Projekt "Cyklostezka Slavíč - Drahotuše podél S I/47 - II. etapa, ISPROFOND 5718510103" je spolufinancován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury.

 

Projekt řeší cyklistické propojení obcí Slavíč a Drahotuše a to projektem Cyklostezkou Slavíč - II. etapou. Projekt navazuje na již zrealizovanou I.etapu Cyklostezky Slavíč, která byla dokončena v roce 2016. Cyklostezka vede od firmy STROJEASTAVBY Tvrdoň, s.r.o. ve Slavíči, k.ú. Klokočí až do Drahotuš k Lipnické ulici, k.ú. Drahotuše (S III/44029) a celá trasa vede podél silnice I/47.

Řešený úsek cyklostezky Slavíč II. etapy má celkovou délku 945,974m a je navržen dle dispozičních možností v pojízdné šířce 2000 – 2500mm a v obloucích u P2 v šířce 3000mm. S ohledem na místy stísněné poměry bude daný úsek cyklostezky vymezen jen na cyklodopravu s vyloučením pěší dopravy. Vzhledem k velkým majetkovým zásahům daného řešení a jejich minimalizaci, případně i nutnosti se některým parcelám úplně vyhnout je řešení v části předmětného úseku řešit průjezd v obou směrech pouze v šířce pojezdu 2m, což umožňuje pouze obousměrný cykloprovoz a to s vyloučením smíšeného provozu pěšího.

Hlavním cílem je odklonění cyklistické dopravy z I/47 jelikož se zde dostávají do zaměstnání, škol a hlavně zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců, kteří nyní denně riskují své životy při přejíždění po velmi frekventované I/47.

 

ROZPOČET PROJEKTU

Celkové předpokládané náklady:  6 909 478,59 Kč

Získaná dotace SFDI:                    5 589 174,00 Kč

Podíl města Hranice:                     1 320 304,59 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies