logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Cyklostezka Tovární - Římský most

Publikováno 1.3.2023

Projekt "Cyklostezka Tovární - Římský most" je spolufinancováno Evropskou unií.

 

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu je výstavba cyklostezky Tovární – Římský most v Hranicích. Řešená stavba se nachází v Olomouckém kraji na severovýchodním okraji města Hranice. Stavba se nachází v nezastavěném území a je lemována především zemědělsky využívanými plochami a železniční tratí č. 271 Přerov – Bohumín. Cyklostezka je navržena v trase stávající nezpevněné polní cesty, která je místy zpevněna betonovými panely.
Nyní musí cyklisté jezdit po vytížených silnicích, které jsou značně nebezpečné, jedná se hlavně u silnice 47 Bělotínská a 440 Potštátská a Alešova. Dále pak se jedná o silnice Nádražní, Tovární a z druhé strany Bělotínská.
Zejména silnice 47 a 440 jsou velmi frekventované. Denně tudy projede na 7 000 aut.
Město Hranice chce proto vybudovat námi předkládanou cyklostezku, aby došlo k odklonu cyklistů z těchto nebezpečných tras.

 

CÍL PROJEKTU

Cílem projektu v této výzvě je zajištění kontinuálního provozu nově postavené,zmodernizované či zrekonstruované vyhrazené komunikace pro cyklisty nebo zrealizované doprovodné cyklistické infrastruktury od data ukončení realizace projektu.
Předkládaným projektem představuje zcela novou výstavbu cyklostezky ve městě Hranice. Celý projekt je v souladu se specifickým cílem 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství. Konkrétním cílem námi předkládaného projektu je pak zajištění kontinuálního provozu nově postavené vyhrazené komunikace pro cyklisty ve městě Hranice. Cílem projektu je tak zvýšení míry využívání cyklistické dopravy ve městě, rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí s nízkou hlučností. Cílem je podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU

Po realizaci projektu bude uvedena do provozu nová cyklostezka Tovární – Římský most v Hranicích. Cyklostezka bude vybudována v nezastavěném území a bude lemována především zemědělsky využívanými plochami a železniční tratí č. 271 Přerov – Bohumín. Začátek úseku se bude nacházet u ulice Tovární v blízkosti železničního podjezdu. Napojena bude na stávající komunikaci, která vede v místní rozvodně. Trasa bude pokračovat dále severovýchodním směrem, souběžně se železniční tratí až k brodu přes vodní tok Ludina. Konec cyklostezky se bude nacházet u napojení na stávající zpevněnou polní cestu, která dále navazuje na již dokončenou cyklostezku vedoucí do Bělotína. Cyklostezka bude obousměrná stezka pro cyklisty s návrhovou rychlostí 25 km/h, zařazena bude do kategorie místní komunikace IV. třídy, funkční skupiny D. Celková délka navržené cyklostezky činí 1200 m.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Celkový rozpočet..........17 057 060,03 Kč

Dotace ..........................14 498 501,15 Kč

Podíl města .....................2 558 559,03 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies