logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Cyklověž Hranice

Publikováno 1.6.2020

Projekt „Cyklověž Hranice, CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0013824“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

Popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování cyklověže v Hranicích v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží. V současné době není bezpečné parkování kol řešeno, což odrazuje množství potenciálních cestujících od volby tohoto druhu přepravy.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšení míry využívání cyklistické dopravy ve městě, rozvoj a zlepšování dopravních systémů šetrných k životnímu prostředí s nízkou hlučností. Cílem je podporovat udržitelnou regionální a místní mobilitu. Realizací projektu dojde k zatraktivnění cyklotrasy č. 6068, která je dovedena až do prostoru hranického přednádraží. Konkrétním cílem je zvýšení počtu osob přijíždějících na kolech do lokality nádraží v Hranicích.

Výsledky projektu:

Realizací projektu očekáváme výrazné zvýšení počtu cestujících v hromadné dopravě a snížení počtu aut parkujících v dané lokalitě. Reálně očekáváme, že část řidičů, kteří se na nádraží dopravují nyní autem (důvodem je absence kvalitní služby úschovny kol) se přesunou na kola, čímž si vyřeší problém špatného parkování v lokalitě (časové prodlevy spojené s hledáním místa pro zaparkování, snížení nákladů na parkování - uschovat kolo bude levnější, než zaparkovat auto) a dojde tak k win-win dopadu, kdy cestující pocítí zvýšený komfort a zároveň se dané lokalitě výrazně dopravně uleví a sníží se počet stojících aut v území.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies