logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Domácí kompostéry pro BRKO

Publikováno 7.1.2020

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí“

POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zkvalitnění nakládání s odpady ve městě Hranice. Jde o podporu systému domácího kompostování v Hranicích a místních částech.

Projekt řeší předcházení vzniku odpadů a zefektivnění/rozšíření současného systému nakládání s odpady upřednostněním materiálového využívání odpadů před jejich odstraněním. Příčinou tohoto projektu je zvyšující se množství odpadů, které se ukládá na skládku, přičemž by mohlo být jinak využito - kompostováno.

 

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je předcházení vzniku odpadu. Posílením využití biologicky rozložitelných odpadů způsobem kompostování předejdeme v rámci projektu vzniku 360 tun komunálního odpadu ročně. 

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Nákup 550 kompostérů o obsahu 800 l.

Nákup 5 ks štěpkovačů s elektromotorem

Nákup 5 ks štěpkovačů se spalovacím motorem

 

ROZPOČET PROJEKTU:

Celkové způsobilé výdaje: 787.789,- Kč

Dotace EU: 669.620,65 Kč

Příspěvek příjemce podpory: 118.168,35 Kč

 

Datum zahájení realizace projektu: 13.1.2020

Datum ukončení realizace projektu: 30.9.2020
 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies