logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Domov seniorů

Publikováno 2.8.2017

Domov seniorů Hranice je příspěvkovou organizací města. Je situován v krásné a tiché krajině, v bezprostřední blízkosti přírodních rezervací Kobylanka a Hůrka. Nedaleko se nacházejí významné gotické památky, např. kostel Narození Panny Marie, který je známý pod jménem „Kostelíček.

V souladu s ustanovením zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje Domov seniorů Hranice tyto služby: Domov seniorů (§ 49) – kapacita 184 míst, Domov se zvláštním režimem (§ 50) – kapacita 31 míst a Pečovatelskou službu (max. kapacita 200 uživatelů).

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019