logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Dům s pečovatelskou službou Hranice

Publikováno 1.11.2017

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti Domu s pečovatelskou službou.

Cílem projektu je realizovat úspory energie u veřejné budovy ve vlastnictví žadatele, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technickým vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení obvodových plášťů, výměně oken a zateplení střechy.

„Projekt DPS Hranice je spolufinancován Evropskou unií (Evropským Fondem soudržnosti) v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Financování projektu:    

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Dotace z FS 3.733.264,56 85
Dotace SFŽP ČR 219.603,00 5
Podíl města 439.208,40 10
Celkové náklady 4.392.075,96 100
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies