logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Energetické úspory - ZŠ 1. máje

Publikováno 2.11.2017

Cílem projektu je snížit spotřebu energie u veřejné budovy zlepšením tepelně technických vlastností obvodových plášťů, výměny oken a zateplení střechy.

Účelem akce je realizování úspory energie u veřejné budovy – základní školy ve vlastnictví žadatele, tzn. snížení spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení střechy (stropů), obvodových stěn a výměny otvorových výplní. Díky energetickému auditu byl identifikován potenciál úspor energií v posuzovaném objektu a navrženy energeticky úsporná opatření ke snížení stávající energetické náročnosti objektu při zachování tepelné pohody prostředí. Realizace uvedených energetických opatření ovlivní významně energetickou náročnost a zlepší kvalitu ovzduší ve městě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Projekt "Energetické úspory - ZŠ 1. máje Hranice" byl spolufinancován Evropskou unií/Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Dotace z FS 6 314 915,03 85
Dotace SFŽP ČR 371 465,59 5
Podíl města 742 931,18 10
Neuznatelné náklady 5 953 365,00  
Celkové náklady 13 382 676,80  

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies