logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Energetické úspory - ZŠ Šromotovo

Publikováno 2.11.2017

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti Základní školy Šromotovo náměstí v Hranicích. Tento objekt je tvořen těmito pavilony: stávající škola, učebnový pavilon, stravovací pavilon, tělocvična a spojovací chodby 1 a 2.

Státní fond životního prostředí vyhlásil na rok 2012 35. výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry), podoblast podpory Realizace úspor energie. Město Hranice připravilo a podalo v únoru 2012 žádost o dotaci na projekt „Energetické úspory – ZŠ Šromotovo“. V podání žádosti Město Hranice uspělo a na projekt získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí.

Popis projektu:                                                                                  

Projekt je zaměřen na zvýšení energetické efektivnosti Základní školy Šromotovo náměstí v Hranicích. Tento objekt je tvořen těmito pavilony: stávající škola, učebnový pavilon, stravovací pavilon, tělocvična a spojovací chodby 1 a 2. ZŠ Šromotovo se nachází ve starší školní budově, v roce 1991 byla stávající škola rozšířena o přístavbu osmi tříd (ZŠ II.stupeň), včetně šaten a stravovacího pavilonu.

Původní budova byla postavena klasickou zděnou technologií a nová přístavba byla zrealizována v konstrukční soustavě montovaného skeletu MS-OB s keramickým obvodovým pláštěm.

Pavilony nové přístavby (učebnový a stravovací pavilon, tělocvična) jsou nepodsklepené, původní školní objekt je podsklepený.

Projekt zahrnuje komplexní zateplení obvodového pláště, střech (respektive zateplení půdních prostor), výměnu otvorových výplní všech objektů kromě tělocvičny. U tělocvičny je navrženo zateplení podhledu/stropu a ten bude realizován z vlastních zdrojů žadatele.

Cíl projektu:                                                                                        

Cílem projektu je realizovat úspory energie u veřejné budovy – základní školy ve vlastnictví žadatele, tzn. snížit spotřebu energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí prostřednictvím zateplení střechy (stropů). Díky energetickému auditu byl identifikován potenciál úspor energií v posuzovaném objektu a navrženy energeticky úsporná opatření ke snížení stávající energetické náročnosti objektu při zachování tepelné pohody prostředí. Realizace uvedených energetických opatření ovlivní významně energetickou náročnost a zlepší kvalitu ovzduší ve městě se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Financování v Kč:      

Zdroje financování Podíl v Kč Podíl v %
Dotace z FS 6 598 899,35 85
Dotace SFŽP ČR 388 170,55 5
Podíl města 776 341,60 10
Neuznatelné náklady 4 528 517,60  
Celkové náklady 12 291 929,10 100 (uznatelných nákladů)

                                                                            

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies