logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - Cisternová automobilová stříkačka

Publikováno 23.7.2018

Projekt „Hranice - Cisternová automobilní stříkačka“ je spolufinancován z Olomouckého kraje a Ministerstva vnitra České republiky.

 

Město Hranice bylo úspěšné v podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu JPO V Velká do dotačního programu vyhlášeném Ministerstvem vnitra. Podmínky Dotačního titulu Olomouckého kraje dovolily podat tuto žádost o příspěvek také o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje. Jedná se o Program na podporu JSDH 2018 dotačního titulu č. 2 Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018.

Jednotka SDH Hranice v současné době disponuje zastaralou cisternovou automobilovou stříkačkou CAS z roku 1989, která již svým technickým stavem a vybavením nevyhovuje dnešním požadavkům a potřebám pro výkon jednotky SDH Hranice.
Jednotka SDH Hranice je zařazena v kategorii JPO II a v současné době vlastní CAS 32 na podvozku TATRA 815 s rokem výroby 1989. Stáří vozu (28 let) se velmi negativně projevuje na výši nákladů potřebných k zajištění jeho provozuschopnosti.
Vozidlo je značně poruchové, nespolehlivé a komplikuje udržení a akceschopnosti jednotky. Nerealizace akce představuje riziko ohrožení provozu celé jednotky, která je zařazená v plošném pokrytí území jednotkami PO v nejvyšším stupni kategorie jednotek SDH s výjezdem do 5 min.
Modernizací vozového parku a věcných prostředků bude zajištěna vyšší bezpečnost členů jednotky při přepravě na místo mimořádné události včetně zvýšení efektivnosti zásahu.

Nové vozidlo bude využíváno pro činnost jednotky SDH Hranice při likvidaci mimořádných událostí. Dále bude sloužit pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Hranice a zajistí akceschopnost při zásazích této jednotky zařazené v kategorii JPO II/1 předurčené pro zásahy při dopravních nehodách.

Předmětem dotace je pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JPO II

 

Celkový rozpočet projekt 6.598.130,- Kč
Dotace Ministerstva vnitra ČR 2.500.000,- Kč
Dotace Olomoucký kraj 300.000,- Kč
Finanční spolupodíl města 3.798.130,- Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies