logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - cyklostezka Bečva - 2. etapa

Publikováno 14.11.2017

Projekt Víceúčelová cyklokomunikace údolím řeky Bečvy spočívá ve vytvoření bezpečné komunikace určené pro pěší, cyklisty a také pro bruslaře na in-line bruslích a vozíčkáře. Trasa by po svém úplném dokončení měla spojit 28 obcí v okrese Přerov. Celková délka trasy bude 73 km. Stezka nabídne alternativní spojení měst od Hustopeč nad Bečvou, před Hranice, Lipník nad Bečvou, Přerov až do Kojetína mimo hlavní silnice.

Popis projektu

Myšlenka vybudování této cyklostezky Bečva vznikla již v roce 2000. V současné době jsou z projektu dokončeny tři úseky: 1. Grygov-Lipník nad Bečvou (vybudováno v roce 2000),2. Lipník nad Bečvou-Týn nad Bečvou (vybudováno 2001) a 3. úsek od lávky Hranice-Rybáře po zahrádkářskou kolonii Hranice (vybudováno 2005). V témže roce byla zahájena příprava dokumentace pro výstavbu navazujícího úseku od lávky Hranice-Rybáře k.ú. Týn nad Bečvou a k.ú. Slavičín. Realizace celého projektu je plánována na 10-15 let, tedy do let 2015-2020. 

Cíle projektu        

 • rozšíření sítě cyklostezek,
 • vybudování 1,995 km nové trasy pro bezmotorovou dopravu,    
 • zlepšení životního prostředí,  
 • přesun bezmotorové dopravno bezpečnější lokality a tedy snížení nehodovosti      
 • zvýšení příjmů města,       
 • zlepšení zdraví a bezpečnosti obyvatel. 

Obsah projektu

 • výstavba regionálně významné stezky pro bezmotorovou dopravu,
 • realizace opatření pro zvýšení bezpečnosti bezmotorové dopravy,
 • realizace opatření pro preferenci bezmotorové dopravy,
 • prodloužení stávající cyklostezky,
 • zlepšení kvality života místních obyvatel,
 • vytvoření předpokladu pro propojení cyklotrasy Bečva na celostátní síť. 

Financování projektu

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Evropská unie 12.751.537,48 85
Město Hranice 2.250.272,11 15
Celkové náklady 15.001.809,59 100

 Celkové náklady na projekt činí 15.001.809,59 Kč. Projekt byl financován z 85 % z Evropské unie a z 15 % městem Hranice.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies