logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - Dopravní automobil Velká

Publikováno 23.7.2018

Projekt „Hranice - Dopravní automobil Velká“ je spolufinancován z Olomouckého kraje a Ministerstva vnitra České republiky.

 

Město Hranice bylo úspěšné v podání žádosti o dotaci na pořízení dopravního automobilu JPO V Velká do dotačního programu vyhlášeném Ministerstvem vnitra. Podmínky Dotačního titulu Olomouckého kraje dovolily podat tuto žádost o příspěvek také o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje. Jedná se o Program na podporu JSDH 2018 dotačního titulu č. 2 Dotace pro JSDH obcí Olomouckého kraje na nákup dopravních aut a zařízení 2018.

Jednotka JSDH Velká využívá jako své jediné vozidlo Avii 21 Furgon vyrobenou v roce 1989, která byla dodatečně upravená pro hasičské účely. Vozidlo, jenž je staré 28 let, je nejen značně opotřebované, ale z pohledu bezpečnosti přepravovaných osob zcela nevyhovující. Automobil slouží také k dopravě dětí na hasičské soutěže a nynější provedení není již bezpečné. Využitím dotace z Ministerstva vnitra ČR dojde k obnově nejstaršího vozidla, které je ve službách hasičů pro místní části Hranice. Jednotka ve Velké patří k nejaktivnějším jednotkám zřízených městem Hranice, která po stránce zásahové, svým početním stavem a předepsanými odbornostmi převyšuje základní stanovené minimum.

Nové vozidlo bude využíváno pro činnost jednotky SDH Velká a zvýší kvalitu služeb poskytovaných hasiči nejen v místních částech Velká a Lhotka, ale také přispěje k zajištění bezpečnosti zasahujících hasičů a všech občanů. Vůz dále bude využíván k dopravování dětí na hasičské závody.

Předmětem dotace je pořízení dopravního automobilu pro JPO V – Velká.

Financování:

Celkový rozpočet projekt 1.367.763,- Kč
Dotace Ministerstva vnitra ČR 450.000,- Kč
Dotace Olomoucký kraj 100.000,- Kč
Finanční spolupodíl města 817.763.- Kč

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies