logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - oprava mauzolea obětí 1. světové války

Publikováno 30.5.2022

Projekt "Hranice - oprava mauzolea obětí 1. světové války" je spolufinancován dotací Ministerstva obrany České republiky z dotačního programu 10729 Zachování a obnova historických hodnot I. 

Předmětem této akce je oprava a restaurování kamenných prvků stávajícího válečného hrobu. Vojenské mauzoleum je památník 1. světové války.

Oprava a restaurování mauzolea je nezbytná, protože kamenné prvky válečného hrobu jsou značně zvětralé a degradované biologickými deponiemi. Povrchová struktura kamene (jemnozrnný pískovec) je narušena tak, že svrchní části práškovatí a jsou postižené důlkovou korozí, což způsobuje ztrátu výrazu a tvaru sochy lva. Povrch betonového skeletu samotného mauzolea projevuje velké množství povrchových prasklin. Do povrchových prasklin vtéká voda a stále více rozrušuje materiál. 

Mauzoleum vzniklo v roce 1937, kdy byla dokončena exhumace kosterních pozůstatků zemřelých v c.k. rezervní nemocnici v Hranicích v letech 1914 – 1919. V jednotlivých rakvičkách mauzolea jsou uloženy pozůstatky 1442 vojáků a civilních obětí války. V rámci evidence válečných hrobů Ministerstva obrany ČR je mauzoleum vedeno jako hromadný hrob. K uctění památky 1442 padlých vojáků zde byl odhalen památník se sochou lva. Sochu vytvořila firma J. L. Urban a spol. Tato socha pak byla umístěna na vrchol mauzolea zbudovaného v roce 1937. V mauzoleu jsou uloženy ostatky vojáků různých národností a různých státních příslušností tehdejší Evropy.

Cílem projektu je zachovat důstojnou pietu významného válečného hrobu, u kterého každoročně probíhá uctění památky padlým vojákům za vzájemné spolupráce města Hranice a Armády ČR. Opravou a restaurováním mauzolea bude válečný hrob zachován v dobrém stavu pro budoucí generace. Díky výše uvedené opravě se technický stav mauzolea nebude nadále zhoršovat a náklady na jeho budoucí opravy při takto vhodných drobných udržovacích pracích, jako jsou navrženy nyní, nebudou růst do astronomických výšin.

Předpokládané rozpočtové náklady................................406 571,- Kč
Získaná dotace Ministerstva obrany...............................309 964,- Kč
Podíl města.......................................................................96 607,- Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies