logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice – retence dešťových vod ZŠ Šromotovo náměstí

Publikováno 2.8.2022

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

 

Hranice – retence dešťových vod ZŠ Šromotovo náměstí, číslo projektu: 5211000096

 

Popis projektu:

Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu obce - odvedení dešťových vod ze zpevněných ploch a střech areálu školy do retenčně-vsakovacích objektů, a tím snížení odtoku do jednotné kanalizace městské stokové sítě a naopak zadržení dešťové úhrny retencí a následným vsakem na pozemcích v areálu školy.

 

Cíl projektu:

Cílem projektu je omezit vypouštění neznečištěných srážkových vod do kanalizace. V době povodně správná funkce zařízení může pomoci oddálit přetížení kanalizačních systémů a potenciálně snížit možné následky povodně. Zadržování srážkové vody v krajině a její další využití.

 

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:

Zachycení srážkové vody ze střechy školy a zpevněných ploch kolem budovy školy (komunikace, chodníky). Projektovým řešením je stav, kdy dojde ke snížení odtoku do jednotné kanalizace městské stokové sítě provozované firmou Vodovody a kanalizace Přerov a naopak zůstanou dešťové úhrny retencí a následným vsakem na pozemcích v areálu školy.

Celkem se jedná o tři retenčně - vsakovací objekty a k nim související nové areálové kanalizace, kterými se přivede dešťová voda ke vsakům. A těmi jsou objekty: SO 01 Retenčně - vsakovací objekty, SO 02 Vnitroareálová dešťová kanalizace a SO 03 Akumulační šachty s čerpáním.

 

Termín realizace: říjen 2022 - květen 2023

Termín ukončení projektu:

Dotace: 100% způsobilých nákladů akce

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies