logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Hranice - Rozšíření kapacity kontejnerů a kontejnerových stání

Publikováno 7.1.2019

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí“

POPIS PROJEKTU:

Projekt je zaměřen na zvýšení kapacity pro separaci/oddělený sběr komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (BRKO, plasty, papír, sklo..).

Obsahem projektu je rozšíření kontejnerových stání ve městě Hranice a jeho místní části, vybudování podzemních kontejnerů pro tříděný odpad a nákup nádob pro sběr biologicky rozložitelných odpadů.

 

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je snížení environmentální zátěže separací bioodpadů a tím zlepšit kvalitu životního prostředí v Hranicích a blízkém okolí.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Vybudování 5 kontejnerových stání pro tříděný odpad.

Vybudování 2 podzemních kontejnerů pro tříděný odpad.

Nákup 2 860 ks popelnic pro biologicky rozložitelný odpad.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies