logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kaplička Valšovice

Publikováno 4.8.2017

Z dotace budou hrazeny opravné práce na konkrétním daném objektu.

Střecha kaple se nachází ve špatném technickém stavu, ve velké míře zatéká voda do vnitřních prostor. V rámci opravy střechy kaple bude provedena demontáž stávající střešní krytiny, bude provedena revize krovu a podbití včetně výměny dožitých částí. Bude instalována ochranná folie a položena nová střešní krytina. Klempířské prvky budou provedeny z lakovaného plechu. Plechová krytina stříšky nad vstupem a věže bude opatřena novým nátěrem.

Z dotace budou hrazeny opravné práce na konkrétním daném objektu.

Financování projektu:

Dotace z Olomouckého kraje ................. 50 000,- Kč

Náklady města Hranice ......................... 68 534,- Kč

Celkové náklady ................................... 118 534,- Kč

Akce je hrazena za finanční podpory Olomouckého kraje. 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies