logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kasárna Gen. Zahálky

Publikováno 2.8.2017

Kasárna gen. Zahálky

Historie posádky v Hranicích je velice dlouhá a významná. V letech 1851 - 1863 zde byl vystavěn komplex vojenských škol, dnešní kasárna gen Zahálky. 1853 - se začal stavět západní trakt. To je budova nejblíže Drahotuším. Stavěl se pro Cavallerie-Schul-Escadron. V roce 1855 se stavěl trakt východní pro c.k. Militar Ober-Erziehunghaus. Již v roce 1856 zahájily obě školy činnost. O tři roky později – v roce 1859  byl založen park v pozadí budov. V současné době je lesopark největší zalesněnou plochou ve městě.

Celému komplexu se pak říkalo vojenské ústavy. Důležitost těchto ústavů za Rakousko-Uherska potvrzují tři návštěvy jeho Veličenstva císaře Františka Josefa.  V roce 1860 byla vystavěna střední budova, nejmohutnější ze všech. Všechny tři budovy byly spojeny chodbami v délce 600 m. V letech 1862 až 1863 byl postaven kostel sv. Barbory.

V prosinci 1920 byla v Hranicích zahájena výuka v nově zřízené Vojenské akademii, která připravovala důstojníky čs. armády se zaměřením na pěchotu, dělostřelectvo jízdu i letectvo. Vojenská akademie připravovala důstojníky s výjimkou 6 let druhé světové války až do roku 1950, kdy podle sovětských řádů byla škola přeměněna na učiliště. Největším svátkem Vojenské akademie byl 23. červen 1924, kdy vojenskou akademii navštívil nejvyšší velitel armády, prezident T.G. Masaryk.

Za okupace v březnu 1939 byla kasárna předána veliteli německých okupačních jednotek.

Po porážce fašismu byla činnost Vojenské akademie obnovena. V roce 1950 ale zanikla a na jejím základě vzniká Dělostřelecké učiliště. Přes různé reorganizace v roce 1962 vzniká v areálu kasáren výcvikové středisko pro přípravu vojenských specialistů dělostřelectva. Tím byl položen základ pro novodobé pojetí a tradice vojenského školství v Hranicích.

Po roce 1989 dochází k dalším transformacím. Dělostřelecké a raketové útvary byly zrušeny a do jejich prostorů se rozmístil 71.mechanizovaný prapor, 72.mechanizovaný prapor, 7. rota chemické ochrany a 7.ženijní prapor 7. mechanizované brigád.

Dnes je v Hranicích umístěno velení 7. mechanizované brigády “Dukelská” a  71. mechanizovaný prapor.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies