logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Koncepční rozvoj města Hranice – Smart City

Publikováno 20.8.2018

Cílem projektu je zlepšení stávajícího systému plánování a řízení rozvoje území města, prostřednictvím optimalizace procesů a postupů využívaných místní samosprávou, posílením a koordinací strategického plánování rozvoje a zvýšením efektivity a transparentnosti fungování tohoto procesu. V rámci tohoto cíle by mělo být dosaženo také posílení spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje území města, posílení informačního zajištění procesu rozvoje území města, posílení propagace města.

 

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost.

Registrační číslo projektu:           CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007421

Zahájení realizace projektu:       1. 2. 2018

Ukončení realizace projektu:      31. 1. 2020

Rozpočet projektu:                        2 021 537,50 Kč

Cílové skupiny projektu:              zaměstnanci MěÚ Hranice, volení zástupci, veřejnost

 

Klíčové aktivity projektu:

KA1 – Tvorba strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“

KA2 – Vzdělávání zastupitelů, zaměstnanců městského úřadu Hranice a dalších stakeholderů v oblasti využití konceptu Smart City

KA3 – Implementace strategického dokumentu „Chytré Hranice bez hranic“

KA4 – Evaluace naplňování konceptu Smart City v Hranicích

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies