logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Konsolidace IT v Hranicích

Publikováno 14.11.2017

Cílem projektu je efektivní a jednodušší správa informací z jednoho prostředí.

Obsahem projektu jsou tyto tři části:                                                                              

1. Elektronizace procesů - pořízení modulu Evidence smluv s navazující vazbou na rozpočet, čerpání rozpočtu a plně elektronický oběh faktur.

2. Konsolidace struktury HW – disková pole. Zvýšení kapacity a zrychlení diskového pole pro kritické aplikace úřadu. Zvýšení bezpečnosti dat umístěním diskového pole do geograficky oddělené lokality a poskytnutí datového prostoru Technologického centra ORP Hranice obcím správního obvodu.

3. Rozšíření systému pro správu obsahu - vytváření, organizování a řízené sdílení široké škály obsahu prostřednictvím jednoho prostředí a intuitivního rozhraní s podporou mobilní platformy. Cílem je efektivní a jednodušší správa informací z jednoho prostředí.

Financování projektu:     

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Dotace ERDF 3 635 747,00 85
Město Hranice 641 603,00 15
Celkové náklady 4 277 350,00 100

Projekt KONSOLIDACE IT V HRANICÍCH, registrační číslo CZ.1.06/2.1.00/22.09476 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies