logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Management péče o sídelní zeleň v souladu se SMART

Publikováno 30.5.2022

Projekt "Management péče o sídelní zeleň v souladu se SMART" je spolufinancován dotací z programu Smart region Olomoucký kraj 2022 z dotačního titulu 1 Podpora přípravy a realizace SMART opatření. 

Předmětem projektu Podpora přípravy a realizace SMART opatření je zpracování strategického dokumentu v oblasti životního prostředí "Strategický plán rozvoje systému zeleně města Hranice", území je vymezeno vybranými zastavenými částmi města Hranice. Město Hranice přistoupilo k tvorbě Strategického plánu rozvoje systému zeleně z důvodu, že chce začít k péči o zeleň přistupovat jedinečným a inovativním přístupem tak, aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku (zdravá, rozšířená zeleň) při dosažení co nejmenších nákladů na její údržbu. V dokumentu budou navrženy taková Smart opatření managementu péče o sídelní zeleň, která budou směřovat k dosažení její maximální možné kvality při optimálním využití disponibilních zdrojů. Jednou z oblastí, kterou se bude dokument zabývat a které má vliv na životní prostředí je v co největší míře využívat dešťovou vodu a hospodaření s ní.
Strategický plán nejprve zhodnotí stávající stav zeleně. Následně navrhne opatření k realizaci a v poslední části se bude věnovat právě managementu zeleně, který bude navržen v souladu s aktuálními trendy v oblasti zadržování a využívání dešťové vody v krajině.

Předpokládané rozpočtové náklady dle SOD.................1 355 200,- Kč
Získaná dotace Olomouckého kraje..................................250 000,- Kč
Podíl města.....................................................................1 105 200,- Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies