logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

MHD - jednotným stylem za cestujícími

Publikováno 15.11.2017

Obecným cílem projektu je zajištění efektivní, flexibilní a bezpečné dopravní infrastruktury a zvýšení atraktivity a efektivity veřejné dopravy modernizací zastávek veřejné dopravy v rámci města Hranic.

ýbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil dne 26.1.2010 18. výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 1 Doprava, oblasti podpory 1.2 Veřejná doprava, v oblasti podpory 1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky.  Město Hranice do této výzvy připravilo a podalo v dubnu letošního roku žádost o dotaci na projekt „MHD – jednotným stylem za cestujícími“. Dne 09.08.2010 Město Hranice obdrželo oznámení od Úřadu regionálního rady o schválení k dopracování projektu před uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava.

Cíl projektu:

Obecným cílem projektu bylo zlepšení kvality života obyvatel prostřednictvím investic do infrastruktury pro rozvoj veřejné dopravy. Konkrétním cílem bylo zatraktivnit, zefektivnit a modernizovat veřejnou dopravu, odstranit bariéry a zvýšit mobilitu všech občanů a návštěvníků města Hranice.  

Popis projektu:

Projekt MHD – jednotným stylem za cestujícími je veřejně prospěšným projektem, který je zaměřen na rozvoj veřejné dopravy ve městě Hranice.

Prostřednictvím realizace projektu došlo ke:

 • zkvalitnění služeb veřejné dopravy a jejímu zpřístupnění občanům s omezenou schopností pohybu a orientace
 • zatraktivnění veřejné dopravy
 • zefektivnění veřejné dopravy
 • modernizaci veřejné dopravy
 • zlepšení životního prostředí

Současný stav řešených zastávek je nevyhovující jak po stránce estetické, tak i z hlediska nástupních poměrů z chodníkové části, která u všech řešených zastávek není v souladu s vyhl. 369/2001 Sb. a ČSN 736425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky.

Realizací projektu došlo k rekonstrukce následujících 15 zastávek:

 • AZ Hranice – sídliště CVH
 • AZ Hranice – sídliště CVH – Nová ul.
 • AZ Hranice – Tř. 1. máje – Albert
 • AZ Hranice – ZZN – Alešova ul.
 • AZ Hranice – Motošín
 • AZ Hranice – Motošín – ČEZ
 • AZ Hranice – Čs. armády (Bonver)
 • AZ Hranice – učiliště Sigma (směr fara)
 • AZ Hranice – pošta (u kina)
 • AZ Hranice – Slávie – Nádražní ul.
 • AZ Hranice – Slávie – Tř. 1. máje
 • AZ Hranice – Struhlovsko
 • AZ Hranice III – Velká – škola
 • AZ Hranice IV – Drahotuše – autoservis
 • AZ Hranice IV – Drahotuše – žel. stanice

Financování projektu:

Zdroj financování Podíl v Kč Podíl v %
Město Hranice 1 551 747 31
Dotace 3 524 786 69
Celkové náklady 5 076 533 100

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies