logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Modernizace Domova seniorů Hranice

Publikováno 14.11.2017

Předmětem projektu je modernizace Domova seniorů v Hranicích. Domov seniorů je zařízení pro osoby důchodového věku, které zde mají zázemí jak bytové, tak zdravotnické či společenské. Areál domov je tvořen komplexem budov postavených v letech 1981 - 1986. Od té doby v objektech nedošlo k významné modernizaci.

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava v souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásil dne 9.1.2012 29. výzvu k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast podpory 2.2 Rozvoj měst, podoblast podpory 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb. 

Finanční odbor ve spolupráci s Domovem seniorů připravil projekt na modernizaci Domova seniorů, jehož cílem je jeho modernizace, která povede ke zlepšení kvality života v Hranicích a zvýšení atraktivity prostřednictvím investic do sociální infrastruktury. Podání žádosti o dotaci a spolufinancování města ve výši minimálně 1.875.000,- Kč schválilo zastupitelstvo města svým Usnesením 320/2012 - ZM 11 ze dne 23.2.2012.

Předmětem projektu byla modernizace Domova seniorů v Hranicích. Domov seniorů je zařízení pro osoby důchodového věku, které zde mají zázemí jak bytové, tak zdravotnické, či společenské. Areál domova je tvořen komplexem budov postavených v letech 1981 - 1986. Od této doby v objektech nedošlo k významné modernizaci, kromě výměny oken a postupné výměně koupelen. Značné množství techniky je zastaraléa některé prostory neslouží svému původnímu účelu nebo jsou obyvateli DS využívány v nevyhovujícím stavu. Předmětem projektu tak modernizace těchto částí objektů, které jsou v nejméně vyhovujícím stavu: výtahy, nezrekonstuované koupelny (30), zařízení vodoléčby, společenská místnost, kaplička, hydraulické zvedáky. Všechny výše uvedené stavební či technologické součásti zvýší kvalitu a komfort života obyvatel domova, stejně jako zlepší spolupráci zaměstnanců a obyvatel. Dojde ke zlepšení poskytovaných služeb a rozšíření možnosti společenského, kulturního a i duchovního vyžití.

Adresa místa realizace projektu:                                                                                   

Domov seniorů Hranice
Jungmannova 1805
753 01 Hranice I - město

Cíl projektu:                                                                                                                     

Cílem projektu bylo zvýšení životní úrovně obyvatel Domova seniorů Hranice prostřednictvím zkvalitnění prostředí domova a rozšířením nabídky služeb. Tohoto hlavního cíle bude dosaženo následujcími cíli:

  • instalace nových výtahů - pro zajištění pohodlného pohybu všech obyvatel domova je potřeba instalovat nové výtahy, které budou pro obyvatele bezpečnější a pohodlnější. Aktuální stav výtahů je velmi zastaralý, nevyhovující platným bezpečnostním normám, které nejsou vhodné pro osoby se sníženou mobilitou. Bude instalováno celkem 6 výtahů - 4 osobní a 2 služební. Tyto výtahy budou zcela bezbariérové a uživatelsky komfortní.

  • rekonstrukce koupelen - vybudování koupelen, které plně vyhovují seniorům, kteří pro právdění osobní hygieny vyžadují speciální pomůcky. Aktuální koupelny nevyhovují: nejsou bezbariérové, nejsou instalovány madla pro snažší pohyb, příliš nízké záchody také stěžují pohyb. Rekonstrukcí dojde k přebudování starých umakartových koupelen na zděná jádra, kde budou instalovány veškeré prvky pro snažší pohyb a manipulaci seniorů. Celkem bude rekonstruováno 30 koupelen.

  • vybudování vodoléčby - rozšíření služeb pro seniory prostřednictvím zdravotnických procedur, jež zlepšují jejich kondici a zdravotní stav. Budou instalovány speciální vířivé vany pro horní a dolní končetiny a zrekonstruována místnost vodoléčby.

  • rekonstrukce společenské místnosti - pro zkvalitnění volnočasových aktivit je zapotřebí vytvořeit kvalitní zázemí. Bude zrekonstruována společenská místnost, kde se budou moci obyvatelé kulturně, či společensky vyžít.

  • vybudování stálé kapličky - rozšíření služeb prostřednictvím vybudováním nové stálé kapličky, která bude neustále k dispozici všem obyvatelům domova. Tento prostor dosud v domově chybí. Díky zbudování kapličky budou mít obyvatelé možnost kdykoliv využít kapličky pro modlitbu, či rozjímání - tento fakt přispěje k psychické pohodě obyvatel.

  • pořízení zvedáků pro imobilní obyvatele -  zlepší poskytované služby a usnadní práci zaměstnanců domova.

 Financování projektu:   

Zdroje financování Podíl v Kč Podíl v %
Podíl města 2 752 100,- 25
Podíl dotace 8 256 300,- 75
Celkové náklady  11 008 400,- 100

                       

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies