logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Modernizace ZŠ Šromotovo v Hranicích

Publikováno 31.7.2018

POPIS PROJEKTU:

Projekt řeší rekonstrukci stávajících půdních prostor pro potřeby rozvoje přírodovědného a jazykového vzdělávání na ZŠ Šromotovo. Současné prostory školy kapacitně nedostačují a neumožňují zajištění kvalitního zázemí včetně nezbytného vybavení pro výuku odborných předmětů s cílem rozšíření zájmu žáků o odborné předměty již na základních školách.

 

CÍL PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání dětí na základní škole s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím investic do stavebních úprav objektu a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání ve městě Hranice, přesněji na Základní škole Šromotovo.

Stávající nabídka zázemí a vybavení základní školy zcela nedostačuje požadavkům a poptávce ze strany cílových skupin a poptávce regionálního trhu práce, kdy je kladen důraz na výuku technických a řemeslných dovedností. Z vysoké finanční náročnosti nebyl žadatel schopen realizovat významné investice, na jejichž základě by došlo k vybudování vhodného technického zázemí pro výuku technických a odborných předmětů s cílem přiblížit tyto obory dětem a zvýšit jejich zájem o pokračování ve studiích technických a řemeslných oborů a následné jejich uplatnění na trhu práce. Významným řešením této situace je realizace projektu a jeho výsledek. Díky realizaci projektu vzniknou zcela nové prostory v půdní vestavbě, pro výuku řemeslných a technických předmětů. Tím dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Výstup projektu umožní žákům základní školy ve městě Hranice zvýšený zájem a soulad nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Výsledkem projektu jsou změny ve způsobu a zkvalitnění výuky:

cizí jazyky:

- intenzivní rozvoj komunikativních dovedností prostřednictvím jazykové laboratoře (volba komunikačních skupin, odposlech vybraného žáka, odhlučnění od komunikace ostatních)

- možnost dramatizace cizojazyčných textů

- možnost natáčení rozhovorů s možnou analýzou chyb ve výslovnosti, udržování dějové linky v rozhovorech

- možnost sebehodnocení žáků na základě záznamů

- podpůrná opatření u dys poruch s využitím IT

- interaktivní výukové metody

přírodovědné předměty (fyzika, chemie, přírodopis, přírodověda):

- možnost zařazení badatelsky orientované výuky

- možnost dlouhodobého pozorování, ponechání exponátů v učebně

- prezentace učitelských i žákovských pokusů s využitím IT

- rychlé vyhledávání informací na internetu

- individualizace výuky pomocí výukových programů a webových aplikací

- multisenzorický přístup žákům dle jejich typologie pro příjem informací

- digitalizace pokusů s možností zveřejnění a sdílení mezi sebou

- snadné získávání zpětné vazby pro důkazy o učení

- interaktivní výukové metody

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies