logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Modernizace ZŠ Struhlovsko v Hranicích

Publikováno 7.1.2019

POPIS PROJEKTU:

Předmětem projektu je zkvalitnění vzdělávání dětí na základní škole s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím investic do stavebních úprav objektu a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání ve městě Hranice, přesněji na Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace. Realizací projektu dojde k modernizaci 6 stávajících učeben a vybudování jedné venkovní učebny.

 

CÍL PROJEKTU:

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání dětí na základní škole s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí žáků prostřednictvím investic do stavebních úprav objektu a pořízení vybavení za účelem zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělávání ve městě Hranice, přesněji na Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace. Stávající nabídka zázemí a vybavení základní školy zcela nedostačuje požadavkům a poptávce ze strany cílových skupin a poptávce regionálního trhu práce, kdy je kladen důraz na výuku přírodovědných a technických a řemeslných dovedností. Z vysoké finanční náročnosti nebyl žadatel schopen realizovat významné investice, na jejichž základě by došlo k vybudování vhodného technického zázemí pro výuku přírodovědných a technických a řemeslných předmětů s cílem přiblížit tyto obory dětem a zvýšit jejich zájem o pokračování ve studiích těchto oborů a následné jejich uplatnění na trhu práce. Významným řešením této situace je realizace projektu a jeho výsledek.Díky realizaci projektu vzniknou zcela modernizované prostory pro výuku technických a řemeslných oborů a přírodovědných předmětů. Tím dojde ke zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Výstup projektu umožní žákům základní školy ve městě Hranice zvýšený zájem a soulad nabídky a poptávky na regionálním trhu práce.

Projekt navrhuje modernizaci 6 stávajících učeben:

- odborná učebna fyziky a chemie,

- polytechnická učebna pro 2. stupeň, tzv. dílen, sousední přípravna a kabinet

- učebna domácích prací

- biochemická a fyzikální laboratoř

- odborná učebna přírodopisu a zeměpisu

- polytechnická učebna pro 1. stupeň

Dále projekt řeší výstavbu venkovní učebny - altánku pro badatelsky a experimentálně zaměřenou venkovní výuku, který bude situován na volné ploše u hřiště v areálu školy.

Součástí projektu je zřízení bezbariérového přístupu do modernizovaných učeben včetně bezbariérového chodníku ke vstupu do školní budovy a úpravu dvou stávajících WC na imobilní.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Modernizace učeben podpoří zavádění výuky, směřující k výuce badatelsky orientované, experimentálnímu vzdělávání, rozvoji praktické zručnosti žáků základní školy s co největším propojením teorie s praxí. Účelem využití altánku je předpoklad, že zde budou žáci otevřenější, komunikativnější a budou lépe spolupracovat. Jsme přesvědčeni, že kontakt s přírodou v dětství zvyšuje pravděpodobnost, že lidé budou chránit životní prostředí v dospělosti. Pobyt a aktivity v přírodě v dětství zvyšují pozitivní postoj k přírodě a proenvironmentální chování v dospělosti.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies