logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Obchodní společnosti v majetku města

Publikováno 2.8.2017

Ekoltes Hranice, a.s. - spravuje například Plovárnu, koupaliště, sběrný dvůr, má na starosti správu hřbitovů, péči o zeleň, čištění ulic a chodníků, svoz komunálního odpadu.

Firma Ekoltes Hranice a.s. spravuje například Plovárnu a letní koupaliště, sběrný dvůr, má na starosti parkování, správu hřbitovů, péči o zeleň, čištění ulic a chodníků, svoz komunálního odpadu.

Sídlo firmy: Zborovská 606, 753 01 Hranice

Adresy sídel jednotlivých provozů:
Zborovská 606 - provoz I - technické služby
Komenského 652 - provoz II - správa nemovitostí
sídl. Struhlovsko - provoz III - tepelné hospodářství

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017