logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Obnova kaple v Uhřínově

Publikováno 15.5.2023

Projekt "Obnova kaple v Uhřínově" je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

Předmětem projektu je rekonstrukce drobné církevní architektury, kaple v Uhřínově. Jedná se o stavbu se sedlovou střechou, polygonální apsidou a věžičkou s věžovou střechou ukončenou kovovou cibulkou a křížem s Kristem. Dle informace z farní kroniky uložené v Okresním archivu v Henčlově, byla stavba zahájena v září roku 1925.

Kaple je omítnutá vnější vápennou a vápenocementovou omítkou. Vzhledem k absenci hydroizolace a také odvodem dešťových vod přímo pod objekt, je zdivo značně vlhké. Fasáda objektu je zejména v části soklu a navazující ploše silně poškozená vlhkostí, částečně opadaná a nesoudržná.

V rámci stavby se bude opravovat venkovní omítka, veškeré fasádní prvky však budou zachovány. V souvislosti s odvodněním stavby budou dešťové svody svedeny novými okapními žlaby do nové dešťové kanalizace. Kolem celého objektu bude položeno nové drenážní potrubí a bude napojeno do nové dešťové kanalizace. Okapový chodník bude proveden z přírodního lomového kamene, povrch schodiště bude očištěn a opatřen hydrofobním nátěrem.

 

Rozpočtové náklady projektu                                                           276 483 Kč

Získaná dotace Olomouckého kraje                                                 40 000 Kč

Podíl města                                                                                       238 483Kč

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies