logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Oprava kapličky ve Valšovicích

Publikováno 2.8.2019

Projekt "Oprava kaple Blahoslavené Panny Marie ve Valšovicích na parc. č. 118 v k. ú. Valšovice" je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

 

Olomoucký kraj vyhlásil výzvu z rozpočtu Olomouckého kraje do Programu památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2019. Dotační titul č. 2 – obnova staveb drobné architektury místního významu.

 

Město Hranice připravilo projekt Oprava kapličky ve Valšovicích. Projekt obsahuje obnovu dokončené stavby kaple ve Valšovicích. Obnova kaple zahrnuje opravdu okapového chodníku, drenážního potrubí, dešťové kanalizace, revizní šachty a drenážního podmoku.

 

Předpokládané rozpočtové náklady...................243.774,- Kč

Požadovaná dotace Olomouckého kraje.............50.000,- Kč

Podíl města........................................................193.774,- Kč

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020