logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Oprava Mariánského sloupu

Publikováno 4.8.2017

Stav památky se nachází ve špatném technickém stavu

Stav památky se nachází ve špatném technickém stavu. Nejzřetelnějším poškozením je odklon od svislice (statika sloupu) a silná koroze dřínku sloupu.
Stav sochy P. Marie: na povrchu sochy jsou usazeny mechy a lišejníky. Nejsou vidět praskliny, na zádech sochy jsou viditelné krusty a černoty. Socha Immaculaty na vrcholu sloupu je původní, z roku 1729.
Stav Sloup: sloup (horní část - hlavice se sochou) je nakloněn doprava dozadu. Závažným poškozením je masivní koroze pískovce s poškozením profilace (kanelování), na dřínku sloupu jsou praskliny a hrubozrnné doplňky - dva druhy tmelů nesoudržné k podkladu. Lokálně jsou viditelné mechy, lišejníky a zčernalé depozity a zataveniny.
Stav podstavce: Na povrchu kamene jsou velké defekty v modelaci, krustami koroze kamene a ztráta původní struktury povrchu.
Postup prací:
- podrobná fotodokumentace
- demontáž vrcholové sochy vč. kompozitní hlavice
- demontáž sloupu i s patkou
- povrch kamene památky bude očištěn mechanicky
- nálety zeleně se sejmou biocidním ošetřením
- provede se injektáž trhlin
- korodující kovové části budou vyměněny za nerezové
- sejmutí druhotných tmelů

Dotace bude využita na restaurátorské práce na konkrétní památce a na technologické prostředky, kterými bude památka ošetřena.

Financování projektu:

Přidělená dotace z Olomouckého kraje ........... 200 000,- Kč

Město Hranice.................................................. 457 988,- Kč

Cekové náklady ............................................... 657 988,- Kč

Akce je realizována za finanční podpory Olomouckého kraje.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies