logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Oprava poškozených částí cyklostezky Bečva II.etapa

Publikováno 1.3.2023

Projekt "Hranice - Oprava poškozených částí cyklostezky Bečva - II. etapa" je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

 

Město Hranice bylo úspěšné v podání žádosti o dotaci Olomouckého kraje v rámci programu Podpora výstavby a oprav cyklostezek 2023, jehož účelem je podpora zvyšování bezpečnosti cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje, a to budováním i opravami cyklistických stezek a cyklistických komunikací.

Předmětem projektu je realizace oprav poškozených částí cyklostezky Bečva - II.etapy. V rámci tohoto projektu dojde k opravě šesti úseků cyklostezky, která je dlouhá 1,955 km, začíná na hranici k.ú. Hranice a navazuje na první etapu, končí na hranici s realizovanou třetí etapou na k.ú. Slavíč. Každý úsek jednotlivých šesti oprav je řešen samostatně a ve velikosti dle návrhu v projektové dokumentaci. 

Předpokládané rozpočtové náklady............................................1 724 954,85 Kč
Uznatelné náklady projektu........................................................1 403 013,08 Kč
Dotace Olomouckého kraje...........................................................701 506,54 Kč
Podíl města..................................................................................1 023 448,31 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies