logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Plán udržitelné městské mobility

Publikováno 25.5.2021

Plán udržitelné městské mobility města Hranic schválilo zastupitelstvo města Hranic svým Usnesením č. 480/2021 - ZM 22 ze dne 25. 3. 2021.

Město Hranice ve spolupráci s Hranickou rozvojovou agenturou zpracovalo strategický dokument Plán udržitelné městské mobility města Hranic (PUMM), který byl zčásti financovaný z evropského programu Interreg Central Europe v rámci projektu Smart Commuting.

PUMM se skládá ze tří technických částí: analytická část, dopravní model a návrhová část.

Veškeré dokumenty naleznete na: http://mobilita-hranice.cz/dokumenty/.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies