logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pořízení monitorovací stanice kvality ovzduší Hranice

Publikováno 31.7.2018

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí“

 

POPIS PROJEKTU:

Město Hranice na svém území dlouhodobě sleduje kvalitu ovzduší a data dále prezentuje veřejnosti. Projekt řeší aktuální potřebu na modernizaci měřicích přístrojů vyvolanou zvýšenými nároky na kvalitu dat v návaznosti na požadavky Evropské směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu. Návrhem je vybudování zcela nové měřicí stanice v městské lokalitě s možností online přenosu dat nejen na internetové stránky města, ale i do národní monitorovací sítě kvality ovzduší provozované ČHMÚ.

 

CÍL PROJEKTU:

Cílem je získání podrobných validních dat o imisní situaci v zájmovém území. Získané informace online přenášet do celostátní informačního systému ISKO a využívat je k hodnocení zdravotních rizik vyplývajících ze znečišťování ovzduší v zájmovém území, odhadu původců znečištění a cílenému působení na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší.

 

VÝSLEDKY PROJEKTU:

Podrobnější znalost imisní situace v zájmovém území umožní lépe hodnotit zdravotní rizika vyplývající ze znečišťování ovzduší v zájmovém území, umožní přesnější odhad původců znečištění a cílené působení na provozovatele zdrojů znečišťování ovzduší.

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies