logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pořízení příslušenství k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení

Publikováno 21.5.2021

Projekt Pořízení příslušenství k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení je spolufinancován z příspěvku Olomouckého kraje.

 

Město Hranice připravilo projekt na pořízení příslušenství k hydraulickému vyprošťovacímu zařízení, a to - ruční pumpy s monospojkou a sady na střihač pedálů. Příslušenství slouží k doplnění kompletnosti hydraulického vyprošťovacího zařízení, které jsme pořídili v loňském roce 2020 ze stejného dotačního titulu Olomouckého kraje. Zmíněné rozšíření vybavení nám umožní lépe a efektivněji zasahovat u dopravních nehod. Snahou této dotace je, abychom rozšířili základnímu vybavení, hydraulické vyprošťovací zařízení a nyní nové pořízení příslušenství k hydraulickému vyproštovacího zařízení. Vše výše zmíněné je součástí nové CAS, kterou jsme v pořídili jednotce v roce 2019 z dotace spolufinancované z Ministerstva vnitra České republiky a Olomouckého kraje.

Účelem poskytnutí dotace je částečná úhrada výdajů na pořízení, technické zhodnocení, opravu požární techniky, nákup věcného vybavení a zajištění akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů Hranice.

 

Financování projektu:

Celkový předpokládaný rozpočet projektu..............87.519,30 Kč

Dotace z Olomouckého kraje ……………….…....34.600,00 Kč

Podíl vlastních zdrojů (min. 50%)...........................52.919,30 Kč

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies