logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pravidla pro vyřizování podání a ochrana oznamovatelů

Publikováno 8.11.2022

Závazná pravidla pro přijímání, vyřizování a nakládání s podáními oznamovatelů, která město Hranice obdrží dle směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, stanovení pravomocí a odpovědnosti zaměstnanců a vedoucích pracovníků města Hranic tak, aby podaná oznámení byla zpracována a odeslána ve stanovených lhůtách, a aby byla zachována ochrana oznamovatelů a důvěrnost sdělených informací.
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies